Zeker van energie

Met 380 kV is het mogelijk veel meer stroom te transporteren dan bij lagere spanningen.
De verbinding met Vierverlaten is de tweede 380 kV-lijn vanaf Eemshaven.
Die met Meeden was de eerste.


Energieprovincie Groningen kreeg in 1923 de eerste provinciale (kolen)centrale, in stad Groningen.


Van 1963 tot 1998 produceerde de Hunzecentrale stroom voor Noord-Nederland. Eerst gestookt met kolen, later op Gronings gas.


Op 7 juni 1973 opende koningin Juliana de Eemshaven met de eerste Eemscentrale. De industriehaven voor de chemie transformeerde tot een energiehaven van jewelste.

Wintrackmast

TenneT bouwt de 380 kV-verbinding naar Vierverlaten met wintrackmasten. Iedere mastpositie bestaat uit twee pylonen.

Energietransitie

TenneT maakt het hoog-spanningsnet klaar voor een toekomst met steeds meer duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook in de Eemshaven.

Knooppunt

In Eemshaven zijn hoog-spanningsaansluitingen met Noorwegen en Denemarken.
En ook van windparken op zee en land.

Gas en elektriciteit zijn grotendeels gesloten netten. Op (middel)lange termijn integreren ze tot energienetten waarbij ook waterstof een grote rol heeft. Groningen loopt hierin voorop!