Wat gebeurt daar?

Hoogspanningsstation Vierverlaten:

een belangrijk knooppunt

Een hoogspanningsstation is net een verkeersknooppunt met op- en afritten. Vierverlaten is zo'n knooppunt waar de hoogspanningssnelweg met transformatoren (de op- en afritten) wordt aangesloten op lokale elektriciteitslijnen met lagere spanningen. Eén van de grootste van Nederland. Nu de huidige 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten vervangen wordt door een vierbaans snelweg van 380 kV, moet het hoogspanningsstation hierop aangepast worden. Daarom krijgt Vierverlaten een nieuw 380 kV-station en wordt het huidige 220 kV-station verbouwd.