Start bouw
380 kV-verbinding

Voor u ligt het eerste magazine 'Contact' van TenneT, speciaal voor de provincie Groningen. Na jaren van voorbereiding beginnen we dit voorjaar met de bouw van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. Voor TenneT, Groningen en de rest van Nederland een belangrijke elektriciteitsverbinding. Hierbij is het contact met elkaar zoeken en onderhouden onze leidraad.


De 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding. De nieuwe verbinding kan veel meer elektriciteit transporteren dan nu het geval is. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Groningen en de Eemshaven als energieprovincie en haven. En bij het waarborgen van een betrouwbaar elektriciteitsnet, voor leveranciers en gebruikers. De komende jaren – mede als gevolg van het beëindigen van de gaswinning in Groningen – gaan bedrijven en consumenten meer elektrisch doen. Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe elektriciteitsverbinding in 2023 klaar.


De bouw en de verbinding zelf gaan niet ongemerkt aan de provincie voorbij. We realiseren ons dat dit gevolgen heeft voor de omgeving. De minister heeft in de plannen compenserende maatregelen voor natuur en landschap opgenomen. Hinder en overlast tijdens de bouw proberen we, samen met onze aannemers, zoveel mogelijk te beperken. Het allerbelangrijkste is een veilige aanleg. Dat geldt voor de bouwterreinen en zeker voor de transporten over de Groningse wegen. Daar gaan we de omgeving zo goed mogelijk over informeren en bij betrekken. Voorafgaand en tijdens werk bij u in de buurt zoeken we u geregeld op. Persoonlijk als dat nodig is, of tijdens informatiebijeenkomsten. U kunt ook bij ons terecht, verderop in 'Contact' maakt u kennis met de 'gezichten' van het project.


Kop d'r veur!


Klaas Bakker

Projectdirecteur TenneT

Noord-West 380 kV