”Verrassingen
moeten we vóór zijn”

Projecten zijn er in alle soorten en maten, van kleine tot grote en van korte tot lange. De aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten en de uitbreiding van hoogspanningsstation Vierverlaten noemen we bij TenneT een groot project. Fred Mastop is projectmanager realisatie en is in deze rol van het begin tot en met de oplevering eindverantwoordelijk. Maar wat betekent dat en waar moet je je als projectmanager op richten als je zo’n opdracht moet uitvoeren? De redactie gaat in gesprek met Fred.

Stap verder

“Ook voor mij is dit een groot project. Maar met 25 jaar projectervaring is dit ook een opdracht die bij me past. Ik heb op veel plekken in Europa gewerkt en in Nederland heb ik onder andere meegewerkt aan de aanleg van de internationale hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel.” In Groningen gaat Fred nog een stapje verder, hier legt TenneT een 40 kilometer lange hoogspanningsverbinding aan die ook nog eens uitgevoerd wordt met vier keer 380 kiloVolt. Net als bij de hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel speelt ook deze verbinding een grote rol in het faciliteren van de energietransitie.


Samenwerking

De duurzame energie opgewekt door windmolens op zee en de energie vanuit Noorwegen en Denemarken komt in Eemshaven ons land binnen. Met de nieuwe hoogspanningsverbinding kunnen we deze energie optimaal transporteren naar de rest van Nederland. Fred werkt samen met een team van circa 40 mensen, waarvan drie projectleiders. En dan hebben we het nog niet over de aannemers, SPIE, Strukton Civiel/Mobilis en BAM Infra, die een groot deel van de uitvoering op zich nemen. “Goede samenwerking is voor mij een van de belangrijkste onderdelen van mijn werk. Ik ken de aannemerij goed, heb jaren opdrachten uitgevoerd voor bijvoorbeeld Visser & Smit Hanab. Hierdoor weet ik als geen ander hoe ze denken en projecten inrichten. Dat maakt risico's en problemen voorspelbaar. En dat is wat nodig is. Een goede planning, logistiek en een goede afstemming onderling en met de omgeving. Dus met de mensen die er wonen, werken en recreëren.


Goede afstemming

Vooral de opstart van de werkzaamheden vraagt de volle aandacht van Fred. “Je kunt niet zomaar beginnen, de start vraagt om een strakke begeleiding. Zowel voor leveranciers, een gemeente, grondeigenaren en zeker een aannemer. Ik ken het gebied inmiddels redelijk goed, weet waar gevoeligheden zitten. Denk alleen al aan de kwetsbare teeltgrond voor aardappels of het feit dat we in het aardbevingsgebied aan het werk gaan.” Voor een goede afstemming over al dit soort gevoeligheden voert de aannemer samen met de grondeigenaar gesprekken: keukentafelgesprekken. Die gesprekken moeten we goed monitoren. “Gelukkig kan ik daarbij rekenen op een ervaren team dat zorgvuldig is samengesteld vanuit diverse disciplines.”


Calamiteiten voorblijven

“Tijdens de gesprekken kan een grondeigenaar goed uitleggen waar we extra rekening mee moeten houden. Je kunt wel stellen dat ik eigenlijk niet van verrassingen houd”, lacht Fred. “Daarom is het maken en vastleggen van de afspraken aan de keukentafel zo belangrijk. Zo blijven we calamiteiten voor.” Ook hier draait dus alles om een goede samenwerking en afstemming. “Er ontstaan onderlinge frustraties wanneer de samenwerking niet goed verloopt. Dat wil ik koste wat kost voorkomen; wij zijn te gast in het gebied en zo moeten we ons ook gedragen.”


Veiligheid

Net als goede samenwerking is ook veiligheid een belangrijk aspect van het werk van Fred. “Het aanleggen van een 40 kilometer lange hoogspanningsverbinding gaat gepaard met inzet van veel mensen en materieel. Denk aan de fundamenten die aangelegd moeten worden en de hoogspanningsmasten zelf. Daar komt ook veel transportverkeer bij kijken, dat alles moeten we in en over goede banen leiden zodat we de veiligheid voor de mensen die er werken en wonen kunnen garanderen." In het voorjaar beginnen we met het aanleggen van de bouwwegen. Deze blijven van begin tot eind van de werkzaamheden liggen. We bouwen de nieuwe hoogspanningsverbinding ook gedeeltelijk zeer dicht op de bestaande verbinding en daar zijn we het langst bezig. Zodra de nieuwe 380 kV-verbinding in werking is getreden (gepland in 2023) breken we de oude 220 kV-hoogspanningslijn af.


Bouwen heeft impact op de omgeving, daar zijn we ons goed van bewust. Naast de online kanalen is persoonlijk contact erg belangrijk. Zo organiseren we voorafgaand en tijdens de bouwwerkzaamheden samen met onze aannemers informatiebijeenkomsten en inloopspreekuren voor omwonenden en hebben we nauw contact met de dorps- en wijkraden via omgevingspanels. Ook hebben we voor iedereen die meer wil weten over het bouwproject of TenneT een informatiecentrum ingericht in Eemshaven. "Het is belangrijk om kennis te maken met elkaar en te weten wat er gebeurt en wat er leeft in de omgeving”, besluit Fred.


”Het is belangrijk om kennis te maken met elkaar en te weten wat er gebeurt en wat er leeft in de omgeving”