Reportage Kennismaking aannemers

Twee teams,
één taak

Voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten zijn twee aannemers aangetrokken om de uitvoering te verzorgen: Strukton Civiel/Mobilis en Bam Infra. Ze werken als het ware naar elkaar toe. De een vanuit Eemshaven en de ander vanuit Vierverlaten. In het midden, bij het Boterdiep ten noordoosten van Bedum, komen ze elkaar over ruim een jaar tegen. Maar zover is het dus nog niet. Beide aannemers hebben een omgevingsmanager; zij zijn hét gezicht en aanspreekpunt voor vragen of problemen.

Kennis

Ellen de Waard (Strukton Civiel/Mobilis) en Ronald Knegt (BAM Infra) kenden elkaar tot nu toe alleen van naam. Tijdens het interview blijkt dat beiden uit Zwolle komen en ongeveer even lang in Groningen wonen. Dat ze hier al 20 jaar werken en wonen heeft z'n voordelen. Ronald: “Je leest de lokale krant, je kent de cultuur en de mores en je weet hoe mensen denken. Je kent de gevoelig-

heden, en dat is belangrijk als je voor langere tijd bij grondeigenaren of perceelgebruikers op het land aan het werk gaat.” Voor Ellen geldt hetzelfde: “Zowel Strukton Civiel/Mobilis als BAM Infra hebben hoofduitvoerders in dienst die het gebied tot in detail kennen, bij wijze van spreken elke klinker kennen en ook een achtergrond in de agrarische sector hebben. Dat maakt dat we ons goed kunnen inleven in waar een eigenaar of gebruiker zich zorgen over maakt, om zo die zorgen vervolgens weg te kunnen nemen.”


Samenwerking

Ondanks dat Ellen en Ronald elkaar niet dagelijks tegenkomen, is samenwerking erg belangrijk. Ronald: “TenneT heeft het werk verdeeld in twee percelen, van Eemshaven naar Bedum (Boterdiep) en van Bedum naar Vierverlaten. Ik ben verantwoordelijk voor het laatste deel, en Strukton Civiel/Mobilis voor het eerste. We gaan ieder in ons eigen deel met grondeigenaren of gebruikers aan het werk om de afspraken die in het voortraject met TenneT zijn overeengekomen verder af te stemmen en goed uit te voeren. Wij zijn te gast en zo gaan we ons ook gedragen.” Voor een optimale samenwerking spreken de omgevingsmanagers elkaar regelmatig tijdens de overleggen met TenneT. Zo blijven ze goed op de hoogte van wat er in het gebied speelt en van elkaar.


Nuances

Omgevingsmanagent is in de kern overal hetzelfde. Of je nu een hoogspanningsverbinding of een dijk bouwt of een weg aanlegt. Ellen: “Natuurlijk zijn er altijd nuanceverschillen, dat is logisch want je werkt met verschillende mensen. Ronald en ik hebben allebei een goede reputatie opgebouwd, daar zijn we trots op en die willen we ook graag behouden. Het is altijd maatwerk dat je levert, dat kan alleen als je een goed contact hebt met de omgeving. Tegelijkertijd hoeft het ook niet vernieuwend te zijn. Je werk gewoon goed doen, als goede buur afspraken maken en deze ook intern borgen. Dat is bij BAM of bij ons niet anders.”


Afspraak is afspraak

De komende tijd gebruiken de omgevingsmanagers vooral om het contact te leggen met grondeigenaren en perceelgebruikers. Waar we rekening mee moeten houden tijdens de werkzaamheden is op ieder perceel weer anders. “Als een boer op een bepaald moment moet sproeien, dan moeten wij daar uiteraard aan meewerken. Omgekeerd wil een perceelgebruiker ook weten hoe hij met zijn grond om moet gaan als wij er aan het werk zijn”, legt Ellen uit. In het kort komt het neer op heldere randvoorwaarden, goede afspraken, zorgen wegnemen, vertrouwen winnen en je woord houden.


Aan de slag

Zodra deze fase is afgerond gaat daadwerkelijk de schep in de grond. Ook dan zijn Ellen en Ronald vanuit de aannemer aanspreekpunt voor perceeleigenaren en -gebruikers. Ronald: “Omdat wij de perceelgebruikers dan al kennen, is het ook makkelijker om contact te leggen. Als er iets is dan weet een grondeigenaar hoe wij te bereiken zijn. Toch is het belangrijk om nog even te benadrukken dat wij alles doen om het werk in goede banen te leiden, maar wij hebben geen glazen bol. Als er iets is, blijf er dan niet mee rondlopen maar zoek proactief contact met ons. Dan kunnen wij ons werk ‘nog beter’ doen en kunnen we dat leveren wat van ons verwacht wordt.”


Ontmoetingen

De omgevingsmanagers staan niet alleen rechtstreeks in contact met de perceelgebruikers, maar ook direct met omwonenden. Zo organiseren ze samen met TenneT informatiebijeenkomsten over de bouwplanning en werkzaamheden of kun je ze tegenkomen tijdens inloopspreekuren in de bouwkeet op het marktplein. Ellen en Ronald zijn klaar om aan de slag te gaan. In 2023 zit hun taak erop.

“Als wij van perceelgebruikers en bewoners aan het eind van dit project te horen krijgen ‘kon minder’, dan is het project voor ons dik geslaagd!”, besluit Ellen.

”Je leest de lokale krant, je kent de cultuur en de mores en je weet hoe mensen denken”