TenneT in het kort

Bezoek ons informatiecentrum

Lees hieronder verder.

Meerdere aannemers aan boord

Lees hieronder verder.

Stopcontact op zee

Lees hieronder verder.

Korte lijnen door omgevingspanels

Lees hieronder verder.

Volg ons via Social Media

Ga naar onze Facebook-pagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Bezoek ons informatiecentrum

Meer weten over het project Eemshaven-Vierverlaten 380 kV? Kom dan eens langs in ons informatiecentrum! Het informatiecentrum bevindt zich op de begane grond rechts van de entree, in kantorencomplex NijLicht, middenin de Eemshaven (Schildweg 16, 9979 XR Eemshaven). Met een maquette, filmpjes en een interactieve kaart van het tracé informeren we u over de werkzaamheden. Met de Virtual Reality-bril krijgt u een unieke ervaring over de werking van energie. Ook kunt u bij ons terecht met vragen.

Het informatiecentrum is vanaf 1 maart 2020 elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en bouwvakvakantie). Heeft u interesse in een bezoek met een groep? Of wilt u vergaderen in de wereld van energie? Stuur dan een e-mail naar info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl.

Uitspraak Raad van State

Op 9 oktober 2019 gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven (hoogspanningsstation Oudeschip) en Hoogkerk (hoogspanningsstation Vierverlaten).

De Raad van State heeft de zeven beroepen tegen het plan en de vergunningen verworpen. Wel heeft de Raad van State verzocht om het landschapsplan binnen een half jaar te concretiseren en ter beoordeling voor te leggen. Meer hierover in de reportage Langs de lijn.

Meerdere aannemers aan boord

Om in 2023 de nieuwe verbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV in gebruik te kunnen nemen heeft TenneT voor het civiele werk begin dit jaar twee aannemers gecontracteerd. Zij starten allebei dit voorjaar met het aanleggen van werkwegen en -terreinen. Dit is nodig voordat ze kunnen beginnen met het bouwen van de fundering. De knip ligt bij het Boterdiep in Bedum. Bam Infra start in Vierverlaten en aannemerscombinatie Strukton Civiel/Mobilis in Eemshaven. Voor het leveren van de masten is het Deense Valmont SM gecontracteerd. Op dit moment loopt nog een aanbesteding voor een tweede leverancier. Aannemer SPIE is verantwoordelijk voor het trekken van de geleiders en de (ver)bouw van het hoogspanningsstation in Vierverlaten.

Stopcontact op zee:
Ten noorden van de Waddeneilanden

Wind en zee zijn heel belangrijk voor de overstap naar schone energie. In 2030 wekken we 40 procent van onze huidige elektriciteitsbehoefte op via windturbines op zee. Om de groene windenergie aan land te brengen en aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet, bouwt TenneT als de netbeheerder van het elektriciteitsnet op zee vlakbij deze windparken zogeheten 'stopcontacten' op zee. Het project Net op Zee: Ten noorden van de Waddeneilanden is één van deze projecten.

Dit project omvat de totale netverbinding vanaf het windpark tot aan een van de drie hoogspanningsstations in Burgum, Vierverlaten of Eemshaven. De minister van Economische Zaken en Klimaat, kiest door alle informatie, verkregen op basis van diverse onderzoeken, haalbaarheidsstudies en adviezen van betrokken overheden en burgers, een voorkeursalternatief. Dit moment staat gepland voor oktober 2020. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, kijk dan hier.

Korte lijnen door omgevingspanels

De aanleg van de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV heeft grote invloed op de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Daarnaast gaan we aan het werk in aardbevingsgebied, dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, om de impact op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom zoeken we (samen met aannemers) tijdens de uitvoering van het werk intensief contact met betrokken gemeenten en inwoners om te praten over hinder en overlast.

We hebben de verschillende dorps- en wijkraden uitgenodigd deel te nemen in een omgevingspanel. Er zijn twee panels, omdat we met twee aannemers werken die elk hun eigen deel van het tracé voor hun rekening nemen. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum) en Strukton Civiel/Mobilis ten oosten hiervan (het traject van Bedum tot Eemshaven). De groep komt regelmatig bij elkaar voor het verkrijgen van informatie over bijvoorbeeld bouw- en transportplanningen of het bijwonen van mijlpalen. Dat is belangrijk om goed te weten waar de (informatie) behoefte ligt bij omwonenden en waar zij eventuele knelpunten verwachten. Hinder en overlast kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen het samen wel dragelijk maken door oog voor elkaar te hebben.

#Goede vraag

De verbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV wordt gebouwd met wintrackmasten. Wat is een 'wintrackmast'? Het is een type hoogspanningsmast, bestaande uit twee spits toelopende ‘pylonen’, waaraan de hoogspanningslijnen worden gehangen. De mast is onderhoudsarm dankzij de gladde structuur. Doordat de hoogspanningslijnen dicht bij elkaar hangen, ontstaat een kleiner elektromagnetisch veld in vergelijking met de huidige masten. In de wintrackmast kunnen meerdere hoogspanningsverbindingen worden gecombineerd, waardoor minder masten nodig zijn. Soms kan hierdoor ook een bestaande verbinding afgebroken worden.

Even voorstellen:
Aldert Elema

Aldert is Cultuur Technisch Toezichthouder. De masten van een hoogspanningsverbinding staan veel in agrarisch gebied. Voordat TenneT kan beginnen met de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding moeten zakelijke- en gebruikersafspraken gemaakt worden met grondeigenaren en perceelgebruikers.


Deze afspraken gaan naast zakelijk recht ook over grondwerkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van werkwegen en -terreinen en het bouwen van de fundering.


Aldert Elema is dé contactpersoon voor perceelgebruikers als het gaat om bouwwerkzaamheden, schades en andere voorkomende zaken. Aldert is een goede bekende in het gebied en hij bewaakt de afspraken die vooraf met de perceeleigenaren zijn gemaakt. Voor agrariërs luistert dit erg nauw in verband met overdracht van eventuele ziektes bij het verplaatsen van grond. Ook een belangrijk aandachtspunt is het terugbrengen van de grondlagen in originele staat.

Bellen met Marieke Dupon

Publieksvoorlichter Eemshaven-Vierverlaten 380 kV

De komende jaren zijn we als projectteam niet alleen te gast, maar ook buren van elkaar. Goede afstemming tussen aannemer(s), directbetrokkenen en omwonenden is erg belangrijk bij de realisatie van een groot bouwproject als Eemshaven-Vierverlaten 380 kV.


In gesprek gaan met omwonenden en het beantwoorden van vragen doe ik samen met het omgevingsteam van TenneT en onze aannemers. Dit doen we onder andere via de omgevingspanels, informatieavonden, de bouwapp, facebook, (nieuws)brieven en onze website.


Veiligheid is belangrijk. Het dagelijks leven en bedrijfsvoering moeten doorgaan en zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Speciaal voor scholen hebben we de campagne 'Ben je in beeld' ontwikkeld. Kinderen bewust maken van de 'dode hoek' bij een vrachtwagen is zó belangrijk.


Energie is leuk! Ook voor rondleidingen, proefjes, Virtual Reality of een kijkje in de bouwput kunt u mij bellen of bezoeken in het informatiecentrum. Als echte Groningse zeg ik "Moi en ik zug joe geern!".

Vragen?

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0800 8366388
of e-mail: info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl


NijLicht, Schildweg 16, Eemshaven