Connect Eemshaven - Vierverlaten

Energieregio Noord-Nederland

TenneT maakt het hoogspanningsnet in Groningen, Drenthe en Friesland klaar voor een duurzame toekomst.

In uitvoering:

Onderhoud voor Groningen Hunze -

Delfzijl Weiwerd

TenneT start februari dit jaar met onderhoud aan de verbinding Groningen Hunze – Delfzijl Weiwerd om de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen. Dit is nodig want er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt via bijvoorbeeld zonneparken en windmolens.


Het onderhoudswerk bestaat uit het aanpassen van de fundaties van een aantal masten. Daarnaast worden er over het gehele traject nieuwe geleiders (stroomdraden) in gehangen. Ook vinden er aanpassingen plaats op de hoogspanningsstations in Groningen en Delfzijl. De verbinding is 29 kilometer lang en loopt via 90 hoogspanningsmasten van Groningen centrum, via weilanden en bos, naar Delfzijl. In Delfzijl staan ook de warmtekrachtcentrale Delesto en de bio-energiecentrale van Eneco. Beiden zijn aangesloten op het hoogspanningsstation Delfzijl Weiwerd.


In planning:

Nieuwe hoogspanningskabel tussen Groningen Hunze en Bloemsingel

De ondergrondse 110 kV-hoogspanningskabel tussen de hoogspanningsstations Groningen Hunze en Groningen Bloemsingel wordt vernieuwd. Deze kabel ligt al zo'n 55 jaar onder de grond, hoog tijd voor vernieuwing. De werkzaamheden hiervoor staan vanaf 2021 tot en met zomer 2022 gepland.


Dit jaar gebruiken we vooral om alle voorbereidingen te treffen. Er moeten materialen worden ingekocht en er worden gesprekken gevoerd met grondeigenaren en met bedrijven die hinder gaan ondervinden. Ook vragen we vergunningen aan bij de gemeente om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarbij is een goede afstemming met de uitvoerders van de geplande werkzaamheden voor het UMCG en voor de aanpak Ring Zuid van groot belang. De werkzaamheden gebeuren in een verstedelijkte omgeving. Hierdoor hebben we met veel partijen te maken: bewoners, bedrijven, fiets- en voetgangers, gemeente. We gaan ons uiterste best doen om iedereen zo goed mogelijk mee te nemen in alle ontwikkelingen.