Bouwen met Jappie de Bruin

Al 37 jaar werkzaam in Groningen

Jappie de Bruin (62) is hoofduitvoerder bij Koninklijke Oosterhof Holman in Grijpskerk en maakt onderdeel uit van bouwcombinatie Strukton Civiel/Mobilis. Hij kent het gebied goed. "Ik werk al 37 jaar in de provincie Groningen, waarbij mijn mooiste werk tot nu toe de reconstructie van de Grote Markt in 1996 was." Als hoofduitvoerder

is hij onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van werkwegen en werkterreinen. "Vandaag ben ik op de Dijkweg in Oudeschip samen met de landmeter om de hoogte van de dijk op te meten. Dit heb ik nodig om een voorstel te maken voor een bouwweg, waar straks het bouwverkeer overheen kan rijden naar de mastlocatie." ‹‹