Wat vooraf ging...

Het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland, Tholen en in West-Brabant loopt vol. De regionale netbeheerders Enduris en Enexis hebben om die reden gevraagd naar extra netwerkcapaciteit.

Wat gaan we bouwen?

TenneT gaat een nieuw 380/150 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze sluiten we met een ondergrondse kabel aan op een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland.

Aan de keukentafel

Albert Goorden, Rian van Damme en Marc Uitdewilligen namen deel aan de werkateliers die TenneT organiseerde, in de zoektocht naar geschikte stationslocaties. Ze vertellen hoe zij dat ervaren hebben en wat ze belangrijk vinden in het locatiekeuzeproces.