Wat gebeurt daar?

Onderzoek op het strand bij Wijk aan Zee

Met het onderzoek wil TenneT naast de exacte positie, omvang en conditie tevens aantonen of het wrak daadwerkelijk 'De Heemskerk' betreft. Dit onderzoek is nodig omdat TenneT straks op deze plek op het strand de elektriciteitskabels, die van de windmolenparken Hollandse Kust noord en west Alpha komen, wil aanleggen. De bodem van het strand moet op die plek ‘vrij’ zijn van objecten, zodat de elektriciteitskabels veilig aan te leggen zijn en in de toekomst bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld onderhoud.