Voorbereidingen op groene energie in regio IJmond

Jarenlang hebben we in Nederland onze huizen verwarmd met fossiele brandstoffen. We bereiden ons voor op het gebruik van duurzame energie. Regio IJmond speelt hierin een belangrijke rol; ver uit de kust komen straks windturbines die de groene energie via kabels en transformatoren in deze regio aan land brengen en aansluiten op het landelijk hoogspanningsnet.

Ik neem voor de realisatie van de aansluiting van twee windparken (Hollandse Kust noord en west Alpha) het stokje over van mijn collega Jeroen van Haeren, die de afgelopen jaren de plannen voor deze projecten mede heeft vormgegeven. Ik ben er trots op dat ik, samen met u, kan bijdragen aan de opgave om straks met de opgewekte energie per windpark, het equivalent van ca. 700.000 huishoudens van groene stroom te kunnen voorzien.

In dit magazine vertellen we u graag meer over waar TenneT mee bezig is en bereiden we u voor op wat er komen gaat. De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang, zo hebben we voor de keuze van het tracé van de elektriciteitskabel onderzoek gedaan naar het vermeende wrak 'de Heemskerk' in Wijk aan Zee en naar niet- gesprongen explosieven uit WOII, om straks niet voor verrassingen komen te staan. Ook hebben we de groenstrook bij het nieuw te bouwen transformatorstation aan de Zeestraat aangepakt door bomen en struiken te planten zodat het groen vast kan uitgroeien. De komende tijd gaan we ook starten met het bouwrijp maken van het terrein voor het transformatorstation.

We vinden het belangrijk, om dat wat we doen, zoveel mogelijk in overleg met u te doen. Daarom ontmoeten we elkaar bijvoorbeeld tijdens inloopbijeenkomsten, zoals recent op 13 februari waar we uitgebreid over de Integrale effectenanalyse gesproken hebben voor een toekomstig derde windpark. Er is een aantal zienswijzen op- en beroepen tegen de bestaande en aangevraagde vergunningen ontvangen van de twee andere windparken. We verwachten na mei meer duidelijkheid te kunnen geven, maar dat hangt onder andere af van wanneer de Raad van State een uitspraak doet.

TenneT is nog op zoek naar een locatie voor een informatiecentrum in de gemeente Beverwijk zodat we u op veel meer momenten kunnen spreken. Ik hoop u op termijn daar te ontmoeten.

Dick Lagerweij

Overall Project Lead Hollandse Kust noord & west Alpha Offshore NL