Stefan Greve (links) en Robert Greve

Langs de lijn

Zo min mogelijk overlast voor onze gasten

In Wijk aan Zee is strandpaviljoen Noorderbad al sinds 1926 een vertrouwde plek. Cor Greve, de vader van Robert en de opa van Stefan Greve, de huidige eigenaren, kocht het paviljoen met 100 strandhuisjes in 1964. Inmiddels is het paviljoen iets kleiner en het aantal strandhuisjes uitgebreid naar ruim 190 huisjes. Van april tot november werkt Robert Greve 24/7 om het verblijf voor iedereen zo leuk en fijn mogelijk te maken. Ondanks dat het strand nu leeg is, is de familie druk met hele andere zaken: de aanleg van de hoogspanningskabel die de toekomstige windparken op zee met het land verbindt.

Familie

Vader Robert en zoon Stefan staan bekend als serieuze exploitanten van een ‘familiestrand’. Er komen ieder jaar nog gasten van voor de tijd dat Cor Greve het stokje overnam van de vorige eigenaar. “Het geeft goed aan hoe we hier werken”, begint Stefan. “We hebben een restaurant in het paviljoen en ernaast staat een ruim strandhuis waar wij als familie gedurende het recreatieseizoen wonen. Mijn vader laat het strand geen minuut onbewaakt. En op dezelfde manier gaan we nu ook om met alles wat er op ons af komt door de aanleg van de zeekabel. Duurzame energie aan land brengen is van een groot maatschappelijk belang, daar willen we ons niet tegen verzetten. Wel vinden we het heel belangrijk dat alle belangen goed behartigd worden en daarom werken we nauw samen met TenneT.”

Veel vragen

Er zijn nog veel vragen over hoe en wanneer de werkzaamheden precies plaatsvinden. Vooral door de aanwezigheid van een oud scheepswrak: kan de kabel eromheen of moet het wrak toch weg? Stefan: “Maar wat we nu wel weten, willen we zo goed mogelijk delen met onze klanten, de eigenaren van de strandhuisjes. We zijn van begin af aan heel druk geweest met het informeren van de strandhuiseigenaren. Daarop kregen we natuurlijk weer veel vragen, waar we niet altijd het antwoord op hebben. Op verzoek van ons heeft TenneT een speciale bijeenkomst georganiseerd om alle eigenaren in te lichten. Via een enquête onder de eigenaren hebben we onderzocht welke vragen mensen hebben. Daaruit werd duidelijk dat er best een hoop vragen leefden. Die konden het beste beantwoord worden door de specialisten.”

Hoogseizoen

Voor de familie Greve is de periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden een heel belangrijke factor. In de winterperiode staan het paviljoen en alle strandhuisjes in de stalling. Een uitge lezen moment om de werkzaamheden uit te voeren zou je denken. Maar de speciale schepen die ervoor gebruikt worden, kunnen vanwege de kans op storm in de winterperiode niet de zee op. En de zomerperiode is nou net dé periode waarin alle huisjes op het strand staan en het recreatieseizoen in volle gang is. Robert: “We zijn er natuurlijk niet blij mee, maar we begrijpen inmiddels ook wel dat het echt niet anders kan. We zouden al erg geholpen zijn als de werkzaamheden zoveel mogelijk in de periode net voor of net na het hoogseizoen gepland zouden worden. Want vakantie vieren op een bouwplaats van 150 bij 100 meter lijkt ons verre van ideaal voor onze gasten.”

Goede afspraken

De werkzaamheden worden in een aantal verschillende periodes uitgevoerd. Dat betekent dat recreanten en eigenaren meerdere seizoenen overlast ervaren. De familie wil dat de recreanten en strandhuiseigenaren zo min mogelijk overlast ervaren en willen hen zo veel mogelijk ontzorgen. Stefan: “Daarom proberen we aan de voorkant goede afspraken te maken. Zo willen we dat alle huisjes en het paviljoen op het strand kunnen staan én toegankelijk blijven voor de eigenaren. Daarnaast zijn er veel vragen over hoe diep de hoogspanningskabel komt te liggen. Mensen zijn bezorgd over de elektromagnetische straling. Een strand is door zandafslag dynamisch daarom wordt de kabel op diepte aangelegd.”

Meedenken

Het is niet zo dat de familie alleen maar eisen stelt, in tegendeel, Robert en Stefan denken heel proactief mee om het voor iedereen leuk te houden. Stefan: “Van de ruim 190 strandhuisjes gebruiken we een aantal voor de verhuur en voor dagjesmensen. We hebben voorgesteld om de huisjes voor dagjesmensen, dus waar niemand in slaapt, tijdens het seizoen van de werkzaamheden op de plek te zetten waar de kabel onder de grond komt. Dan hebben die mensen die langer verblijven in ieder geval geen bouwplaats als uitzicht.” Maar voorlopig is het nog niet zo ver. “Binnenkort horen we wat er met het scheepswrak gebeurt, daarna kunnen we weer verder kijken”, besluit Robert.

De werkzaamheden worden in aantal verschillende periodes uitgevoerd. Dat betekent dat recreanten en eigenaren meerdere seizoenen overlast ervaren.