TenneT in het kort

Waar komt ons informatiecentrum?

Lees hieronder verder.

Natuurontwikkeling rond platforms

Lees hieronder verder.

Onderzoek scheepswrak

Lees hieronder verder.

Animatie: van plan tot uitvoering

Lees hieronder verder.

Korte lijnen door omgevingspanels

Lees hieronder verder.

Aansluiting derde windpark

Lees hieronder verder.

Vragen?

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 83 66 388 (gratis) van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Bezoek ook onze website www.netopzee.eu. Hier vindt u een overzicht van alle Net op zee-projecten. Op de website kunt u ook het reactieformulier invullen.

Direct mailen kan ook naar hollandsekustwestbeta@netopozee.eu of hollandsekustnoord@netopzee.eu.

Waar komt het informatiecentrum?

De komende jaren zijn wij door verschillende werkzaamheden volop zichtbaar in en om Beverwijk. Ook al zijn de projecten nog niet in uitvoering, in de omgeving vinden wel veel gesprekken plaats met bewoners en belangen- en ondernemersverenigingen. Het is belangrijk om aanwezig te zijn in de regio en bereikbaar te zijn voor deze partijen. Daarom willen we een informatiecentrum openen waar iedereen met vragen over de projecten terecht kan. Hiervoor zijn wij op zoek naar een geschikte locatie in Wijk aan Zee of Beverwijk. Weet u een geschikte locatie dan horen we het graag. Stuur uw tip naar hollandsekustnoord@netopzee.eu

Natuurontwikkeling rond platforms op zee

De aanleg van platforms en kabels op zee voor de windparken heeft invloed op planten en dieren die in zee leven. Natuurversterkend bouwen betekent dat bij de ontwikkeling van het platform op zee maatregelen in het ontwerp worden meegenomen die de natuur kunnen versterken.

Voor het 700 MegaWatt-platform denken we aan drie maatregelen: • voor de bovenkant (topside) het vogelbalkon • voor het onderstel (het jacket) de visschuilplaatsen en broedkamers voor vis • rondom de platformen en de kabel bijvoorbeeld rifballen en oesterbanken.

De komende tijd onderzoeken we welke maatregelen we kunnen uitvoeren.

Versterken van het netwerk in Noord-Holland

Het bestaande energienetwerk in Noord-Holland moet worden versterkt en uitgebreid, om de economische ontwikkelingen in de regio mogelijk te maken (agriport, datacenters, woningbouw) en de toenemende vraag naar (duurzame) energie aan te kunnen. Daarvoor is een nieuwe kabelverbinding tussen Beverwijk en Oterleek nodig en een nieuw 150 kV-schakelstation in Beverwijk. Op het bestaande 380 kV-transformatorstation in Beverwijk wordt een extra transformator geplaatst.

Helaas is op het 380 kV-station niet genoeg ruimte voor het nieuwe 150 kV- schakelstation. TenneT is samen met de gemeente Beverwijk en de provincie op zoek naar een geschikte locatie voor het nieuwe station. Er zijn drie mogelijke locaties waarnaar gekeken wordt. Twee op het terrein van de Bazaar en één tussen de A22 en het spoor. Op dit moment worden de voor- en nadelen van elke locatie afgewogen en wordt aanvullend onderzoek gedaan naar technische haalbaarheid.

In 2023 moet het station samen met de bijbehorende kabelverbindingen klaar zijn. Het nieuwe station wordt een GIS-station. Dat betekent dat de apparatuur en schakelvelden in een gebouw van 40 bij 60 meter passen.

Onderzoek scheepswrak

De ligging van het wrak van de "Heemskerk" op het strand bij Wijk aan Zee is nog steeds een belangrijk onderwerp vanwege de aanleg van de hoogspanningskabels vanaf de platforms naar land. Eind september 2019 is een nieuw onderzoek uitgevoerd op het strand. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende metingen verricht op de romp van het wrak. Op basis van die meetresultaten en de bouwtekeningen van een zusterschip, is de tot nu toe meest nauwkeurige ligging van het wrak in het zand bepaald. Deze informatie gebruiken we nu als startpunt voor verder onderzoek.

Animatie: van plan tot uitvoering

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Het is een lang traject van de allereerste plannen tot aan de uiteindelijke uitvoering van grote infrastructurele projecten. Welke stappen worden gezet, wanneer kun je de plannen inzien en hoe kun je een reactie geven? Wat gebeurt er met een inspraak? Wat is een Integrale effectenanalyse, wanneer is er een voorkeursalternatief, is dat dan definitief? In deze animatie leggen we uit welke verschillende stappen gezet worden.

Aansluiting derde windpark

21 november 2019 was dorpshuis 'de Moriaan’ in Wijk aan Zee de plek voor gesprek en discussie over de netaansluiting Hollandse Kust (west Beta). TenneT onderzoekt vier alternatieve routes voor een kabeltracé op zee en op land. In de ochtend presenteerde TenneT alle onderzoeksresultaten aan betrokken partijen op zee, zoals de Kustwacht, de Vissersbond, Stichting La Mer (zandwinning) en Tulip Oil.

In de middag was het de beurt aan de betrokken partijen op land, zoals bewonersgroepen, Stichting Duinbehoud, Tata Steel en de gemeente Beverwijk. Het doel van de dag was om te kijken of de onderzoeksresultaten voor de omgevingspartijen herkenbaar en compleet waren. De thema’s die zijn onderzocht, zijn milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid van de kabeltracés. De deelnemers gaven aan de toelichting te waarderen. Er was ruimte voor vragen en extra uitleg en uiteraard ook voor de nodige kritische noten. Daarnaast is extra input voor de onderzoeken gegeven.

Alle onderzoeksresultaten zijn opgenomen in de Integrale effectenanalyse. Die is op 10 februari 2020 gepubliceerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT organiseerden 13 februari een informatieavond. Iedereen die dat wil kan een reactie indienen op de analyse. De betrokken overheden (provincie Noord- Holland en de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk) krijgen de vraag om een advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat uit de brengen voor een voorkeursalternatief. De minister maakt vervolgens in mei 2020 zijn keuze voor een voorkeursalternatief bekend. De keuze maakt hij op basis van de Integrale effectenanalyse, de reacties hierop vanuit de omgeving en het advies van de regionale overheden.

#Goede vraag

Wat is laagfrequent geluid (LFG) eigenlijk?

De gehoordrempel is de laagste geluidsgolf waarbij een persoon een geluid nog kan waarnemen; met andere woorden het zachtste geluid dat een persoon kan horen. Wanneer je geluid niet meer kunt horen, maar wel kunt voelen, praten we over een laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid is dan ook geen apart geluid maar maakt onderdeel uit van het gehele geluidspectrum. Het hoorbare geluid kan het laagfrequent geluid maskeren, minder voelbaar maken. Zo zal in een stille omgeving laagfrequent geluid eerder als hinderlijk worden ervaren dan wanneer je in een omgeving zit met meer geluid. Een klein percentage van de bevolking is in staat om laagfrequent geluid waar te nemen.

Bellen met Carole Bakker

Communicatieadviseur projecten regio IJmond

In al onze projecten in de regio IJmond zoeken we zoveel mogelijk het contact met de omgeving. Dit doen we tijdens de planfase en de bouw van het hoogspanningsnet op zee, maar daarnaast in de andere TenneT-projecten op land.Dat doen we het liefst in de vorm van persoonlijk contact; bijvoorbeeld tijdens werksessies, inloopbijeenkomsten en andere gesprekken met omwonenden, grondeigenaren, bedrijven, belangenorganisaties en overheden.

Maar om een grotere groep mensen tegelijkertijd te bereiken is persoonlijk contact niet altijd mogelijk. Om u tussentijds op de hoogte te houden informeren we u met de (digitale) nieuwsbrief, via de projectwebsites, bewonersbrieven en natuurlijk in dit magazine met achtergrondverhalen. Omdat we willen weten wat u hiervan vindt doen we een onderzoek. Het onderzoek wordt dit voorjaar uitgevoerd door MarketResponse, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het is de eerste meting voor het begin van de bouwwerkzaamheden van de Net op Zee-verbinding Hollandse Kust noord en west Alpha.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, herhalen we dit onderzoek ook tijdens de bouw nog een paar keer. De onderzoeksmethode is een (online) enquête. Wanneer u binnen de steekproef valt, ontvangt u een uitnodiging via e-mail of een brief en kunt u de enquête vanzelfsprekend anoniem invullen. Wanneer u een uitnodiging ontvangt, hopen wij uiteraard dat u deze enquête invult. Hoe meer mensen reageren, hoe waardevoller en bruikbaarder de resultaten zijn. De resultaten gebruiken we om onze contacten en communicatie met u te verbeteren.

Vragen?

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0800 8366388 of e-mail naar hollandsekustwestbeta@netopozee.eu of hollandsekustnoord@netopzee.eu

Wilt u zich inschrijven voor het onderzoek en de nieuwsbrieven? Dat kan hier.