En ineens
is het zo ver!

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

De Randstad 380 kV Noordring is een feit. Jarenlang hebben we met heel veel mensen, partijen en belanghebbenden in de omgeving samengewerkt. Als we gaan tellen komen we al snel op meer dan een miljoen. Dat lijkt veel, en dat is het ook. De Randstad is het drukstbevolkte gebied van Nederland. En juist daar moesten we de energievoorziening klaarmaken voor de toekomst.


Innovatie liep als een rode draad door de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding heen. Tien kilometer 380 kV-kabel ligt er onder de grond, dat hebben we nergens op de wereld eerder gedaan. We hebben nieuwe wintrackmasten geplaatst en een nieuwe techniek voor het aanleggen van 150 kV-kabels ingezet.


We hadden het volste vertrouwen dat we dit met de juiste mensen en partijen konden doen. En het bewijs is geleverd. Ondanks de spannende uitdagingen tijdens de uitvoering is de leveringszekerheid nooit in het geding geweest. Want ook dat was een aandachtspunt. Soms moesten we ook een pas op de plaats maken, want de rugstreeppad heeft nu eenmaal geen boodschap aan planningen en projectvoortgang. Wij hebben negen maanden uitgetrokken om dit beestje de ruimte te geven die het nodig had.

We hebben niet alleen rekening gehouden met flora en fauna, maar ook met de mensen die er wonen en werken, scholen, recreanten, noem maar op. Iedereen in de Randstad heeft er op de een of andere manier mee te maken gekregen. Al deze mensen, te veel om op te noemen, willen we bedanken. Voor het geduld, de samenwerking of gewoon het goede gesprek.

Vincent Hassfeld,

Clustermanager Randstad 380 kV TenneT


Tim Meyerjürgens, COO TenneT:

We zijn trots op wat we in de Randstad hebben gedaan. Dit is een voorbeeld voor andere landen, en zeker voor Duitsland. We hebben daar heel veel projecten, de lessons learned in Nederland nemen wij mee in onze projecten in Duitsland. Een informatiecentrum is een van de dingen die we al hebben overgenomen. Zo kunnen we van elkaar leren en werken we samen aan het versterken van het Noordwest Europese elektriciteitsnetwerk.”