Randstad 380 kV in vogelvlucht

1. Uitbreiding station Oostzaan 380 kV

2. Upgrade Beverwijk - Oostzaan 150 kV > 380 kV

3. Uitbreiding station Beverwijk 380 kV

4. Nieuwe 150 kV kabel Beverwijk - Velsen: 5,2 km

5. Boring Noordzeekanaal: circa 1 km

6. Nieuwe Wintrack-verbinding Beverwijk -
Vijfhuizen 380 kV: circa 12,2 km

7. Nieuwe 150 kV-kabel Vijfhuizen - Waarderpolder

8. Overnemen 150 kV en nieuwbouw station Vijfhuizen 150 kV en 380 kV

9. Open ontgraving 150 kV + 380 kV Vijfhuizen -

opstijgpunt Drie Merenweg: circa 3 km

10. Boring en open ontgraving 150 kV-kabel:

circa 5,7 km + 380 kV-kabel: circa 3,7 km

11. Verwijderen bestaande 150 kV-verbinding:

circa 28,3 km

12. Open ontgraving 150 kV naar opstijgpunt Turfspoor: circa 3,4 km en opwaarderen van de lijn van opstijgpunt Turfspoor naar station Sassenheim

13. Boring en open ontgraving 380 kV: circa 1,9 km

14. Boring onder Rijksweg A4 ter hoogte van Alkemade: circa 900 m

15. Vanaf Hoogmade 380 kV bovengrondscirca

8,2 km + 150 kV ondergronds: circa 8,9 km

16. Vanaf Hazerswoude-Dorp

150 kV + 380 kV bovengronds: circa 5 km

17. Verwijderen bestaande 150 kV-verbindingen:

circa 13,5 km

18. Aantakking station Bleiswijk 380 kV