Een broodje
als blijk
van waardering

We gaan even terug in de tijd met Caroline van Dalen en Isidoor Hermans.

Caroline van Dalen was projectleider vanuit het ministerie van Economische Zaken en Isidoor Hermans was projectmanager Randstad 380 kV Noordring vanuit TenneT.

Isidoor en Caroline werkten samen tijdens de planologische fase.

Isidoor Hermans

Niet alleen

“In die periode hebben we het Inpassingsplan opgesteld, in procedure gebracht en is het door de minister vastgesteld en onherroepelijk geworden”, begint Isidoor. “Ook zijn alle vergunningen voor de aanleg van de verbinding aangevraagd en verkregen.

Dat ging allemaal in nauwe samenwerking

met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, provincies, Hoogheemraad- en waterschappen,

gemeenten, ProRail, RWS, Schiphol, ILen T, LVNL, ingenieurs- en adviesbureau’s, en aannemers. Over de de inpassing en de tracévarianten hebben we vooral met bewoners en belangenvertegenwoordigers zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) gesproken.”


Schiphol

Goed overleg was hard nodig, want bij het uitwerken van tracés moet je met allerlei technische aspecten rekening houden. Caroline: “Het was echt een hele puzzel; je moet bijvoorbeeld voldoende afstand houden tot het spoor, je kunt niet overal een knik maken, er zijn hoogtebeperkingen en er is

een grens aan het aantal kilometers dat je ondergronds kunt aanleggen. De samen-

werking met TenneT en ook het overleg met de regio was cruciaal. En we hadden de nodige uitdagingen, zo ook bij Schiphol. Uiteindelijk werd besloten om het tracé langs de westkant van Hoofddorp in te passen en het deel bij Schiphol ondergronds aan te leggen. Dit betekende dat we bij Nieuwe Wetering de verbinding alsnog bovengronds moesten aanleggen. Een lastig besluit, bewoners en bestuurders van Nieuwe

Wetering werden verrast en dat leidde tot

grote protesten.”


Caroline van Dalen

Broodjes

Dat zijn moeilijke boodschappen, zij waren er

al die tijd vanuit gegaan dat de verbinding ondergronds zouden komen. Isidoor: “We zijn altijd in contact gebleven met de omgeving. Ondanks dat de emoties daardoor hoog opliepen. We hebben goed geluisterd en geprobeerd in overleg met bewoners een ‘next-best’ oplossing te vinden. Met die persoonlijke aanpak bezochten we de mensen thuis om te praten over het bepalen van voor hen zo optimaal mogelijke mastposities. Ondanks dat niemand de nieuwe verbinding bovengronds wilde, werden we aan het eind van de dag toch ook vaak ‘getrakteerd’ op een broodje! Dat is mooi, en geeft aan dat onze aanpak gewaardeerd werd.” Caroline: “En tegelijkertijd was een bewonersgroep uit Hoofddorp juist erg blij met de keuze voor de aanpassing van het tracé.”


Rood-wit

“Bij Schiphol moesten we lagere wintrack-

masten plaatsen die voldoen aan de

internationale regelgeving die geldt op en

rond luchthavens. Eén van de twee pylonen moest daarbij in rood-wit uitgevoerd worden, waardoor er nu dus twee verschillende pylonen naast elkaar staan. We hebben de omgeving goed leren kennen; heel veel mensen gesproken, van bewonersgroepen

tot LTO. Je komt bij mensen thuis, en merkt hoe betrokken ze zijn bij wat er in hun directe omgeving gebeurt. Ik vond het bijzonder om dit van zo dichtbij te ervaren”, besluit Caroline.