Randstad 380 kV in het kort

Ben je in beeld?

Bijzonder hekwerk Ghoybos

Duurzame bescherming

Meiden in de energietechniek

Nieuw nest voor torenvalk

Dag van de bouw

Nationale Boomfeestdag

Raad van Kinderen op bezoek

Ben je in beeld?

Om het verkeersbewustzijn van verkeersdeelnemers in de buurt van onze bouwlocaties te vergroten is de Ben je in beeld? campagne gestart samen met aannemers VIR380 en BAM. Zorg als verkeersdeelnemer dat je goed zichtbaar bent in het verkeer! Om schoolgaande kinderen hier bewust van te maken, organiseerden wij samen met aannemer BAM en Veilig Verkeer Nederland voor een aantal basisscholen in Hazerswoude Dorp een dodehoek-les.

Bijzonder hekwerk Ghoybos

Samen met de bewoners en bedrijven van het Ghoybos in Leiderdorp is een ontwerp gekozen om het hekwerk van het opstijgpunt (waar de bovengrondse verbinding overgaat in een ondergrondse verbinding) te verfraaien. Bureau Botersloot heeft tijdens een bijeenkomst met bewoners twee ontwerpen toegelicht waarna vrijwel unaniem is gekozen voor het 'Bloem'-scenario. Voetgangers, fietsers en auto's die passeren zien nu op het hekwerk een bloem die zich opent en weer sluit.

Duurzame bescherming

TenneT houdt rekening met flora en fauna, waar nodig nemen we maatregelen om dieren en planten te beschermen. Zo ook in in natuurgebied Bentwoud, waar de rugstreeppad leeft. Om te voorkomen dat deze dieren op onze werkterreinen komen zijn amfibischermen geplaatst. Dit zijn houten paaltjes die om de twee tot drie meter worden geplaatst met doek ertussen, wat gedeeltelijk in de grond is ingegraven. Aannemer BAM en Firma A. Geerlings ontwikkelden een nieuw product, dat met een speciale techniek wordt aangebracht. Dit maakt de schermen duurzaam en kunnen zo op meerdere projecten worden hergebruikt.

Meiden in de energietechniek

Er is een groot tekort aan personeel in de techniek, en al helemaal aan dames. TenneT en BAM ontvingen in 2017 en 2018 tijdens 'Girlsday' 55 meiden van het Da Vinci College uit Leiden in het informatiecentrum in Leiderdorp. Op verschillende plekken in Nederland maakten meiden uit het voortgezet onderwijs kennis met de beroepspraktijk van bèta, techniek en ICT. Zo konden ze zelf beton gieten, elektriciteit maken met een citroen en ze kropen in de huid van een werkvoorbereider. Girlsday is een initiatief van VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om samen met bedrijven en scholen meisjes kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.

Nieuw nest voor torenvalk

De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt voor een groot deel door natuurgebieden zoals het Groene Hart. De aanleg van de nieuwe verbinding en het afbreken van de oude kon tijdelijk het leefgebied van dieren verstoren. Bijvoorbeeld door geluid en trillingen bij het heien van de fundering en het plaatsen van masten en geleiders. Dit geldt ook voor een torenvalk die in een oude vakwerkmast huisde in de buurt van Hazerswoude Rijndijk. Om de flora en fauna zoveel mogelijk te ontzien heeft deze torenvalk een nieuwe nestkast gekregen in de nieuwe wintrackmast.

Dag van de bouw

Zowel in 2017 als in 2018 stelde TenneT een aantal bouwplaatsen open voor het publiek. Bezoekers konden per bus langs een aantal mastlocaties rijden, waar de aannemers uitleg gaven over de werkzaamheden. Voorzitter bouwend Nederland, Maxime Verhagen, bezocht in 2018 één van de opengestelde locaties om daar symbolisch een oud Hollands muntje te begraven bij de fundering van de wintrackmast. Een oud gebruik in de bouw voor een voorspoedig project en het verjagen van boze geesten.

Nationale Boomfeestdag

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

TenneT nam dit voorjaar deel aan de viering van Nationale Boomfeestdag in de gemeente Haarlemmermeer. Nieuw waren de KinderKlimaattafels: 350 kinderen praatten met politici en het bedrijfsleven over hún ideeën voor een betere wereld. Dit leidde tot originele ideeën die gebundeld zijn in de KinderKlimaatdeal. Een idee is zelfs al gerealiseerd: een

GeboorteBos in de gemeente Haarlemmermeer.

Bomen zijn vitale onderdelen van onze leefomgeving, reden voor TenneT om de viering van de Nationale Boomfeestdag te ondersteunen. We moeten soms bomen kappen, maar na afloop van de werkzaamheden herstellen we de gebruikte gronden, brengen ze zoveel mogelijk in de oude staat terug en herplanten we waar nodig.

Raad van Kinderen op bezoek

In februari 2019 was groep 8 van basisschool Max Velthuijs uit Den Haag te gast in het informatiecentrum Randstad 380 kV in Leiderdorp. De klas nam deel aan het programma van de Raad van Kinderen, een initiatief van de Missing Chapter Foundation. De Raad van de Kinderen wil kinderen mee laten denken met bedrijven en organisaties over maatschappelijk vraagstukken. Kinderen leren zo meedenken over de wereld om hen heen, het gaat ten slotte om hun toekomst. De klas kreeg de vraag voorgelegd wat TenneT moet doen om nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever te zijn. Bekijk hier het filmpje op YouTube om een indruk te krijgen van het bezoek.