Ingebruikname hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring | Oktober 2019

Randstad 380 kV
Noordring is