Inspiring views

Met de TenneT E-TOP willen we de brede discussie over de energietransitie en de ontwikkeling naar een CO2-neutraal energiesysteem sturen en aanjagen.
Ter inspiratie vroegen we een aantal experts en high potentials, die een belangrijke rol spelen in de transitie van het energiesysteem, naar wat hen beweegt en wat nodig is voor de next steps.

Let's drive the energy transition together.