Frank Wiersma,

TenneT

Next steps:

Expert sessies

samen verder

aan de slag

Expertgroep opzetten

Het realiseren van het Klimaatakkoord vraagt om voortvarende vervolgstappen. Tijdens het E-TOP event op 21 november 2019 zijn een groot aantal thema's genoemd: stappen die al gezet worden, maar ook nog open vragen. In een afgebakend traject van 6 maanden willen we enkele van de nog onderbelichte punten inhoudelijk een stap vooruit brengen. Hierbij willen we een compacte expertgroep opzetten met deelnemers vanuit betrokken partijen. Daarbij moeten we bouwen op bestaande informatie en aansluiten bij lopende trajecten die al lopen.

Eerste expert sessie in januari 2020

Op korte termijn gaan we hiervoor een heldere doelstelling en aanpak opstellen, om vervolgens 24 januari 2020 met een eerste expert sessie op een onderwerp te beginnen. Een voorbeeld van een mogelijk focusgebied voor een dergelijke expertgroep is flexibiliteit: beter inzicht in de behoeftes aan flexibiliteit, het potentiële aanbod aan low-costflexibiliteit en de bepalende factoren daarbij. Wij gaan hierover graag verder in gesprek met de deelnemers aan de E-TOP. Wil je deelnemen of deel je graag je ideeën of vragen hierover? Stuur een e-mailbericht naar etop2019@tennet.eu onder vermelding van je naam, telefoonnummer en bedrijfsnaam.