Nationale Elektrificatie Roadmap

Houvast over de grote lijnen naar 2030 speelt een belangrijke rol voor alle betrokken partijen en bij investeringen in duurzame opwek, flexibiliteit, verduurzaming van vraag en het netwerk. Met dat doel voor ogen stelt Han Blokland van Engie een concrete Nationale Elektrificatie Roadmap voor. Daarbij vraagt hij ook aandacht voor de samenhang tussen lokale keuzes en optimalisatiemogelijkheden, bijvoorbeeld door kleinere verbruikers en in distributienetten, en het nationale systeem.