Praktijkvoorbeeld 2

Welkom in Lizard Lane

Een hoogwaardige heidecorridor voor reptielen en grondgebonden insecten tussen de vlasakkers, waterwingebied Soestduinen van Vitens en Park Vliegbasis Soesterberg voert via het tracé van de bovengrondse hoogspanningsverbinding.

De Lizard Lane in kaart gebracht.

Water winnen onder hoogspanning

Natuur is een goede bescherming voor drinkwater en in heidegebied infiltreert regenwater beter dan in een naaldbos. In het waterwingebied van Vitens heeft TenneT al een deel van de strook met bomen en planten onder de hoogspanningsverbinding gekapt. Dat is nodig vanuit veiligheidsoogpunt. Hoge beplanting kan de hoogspanningsverbinding raken waardoor er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Een heidecorridor vormt de Lizard Lane.

Omvormen

Als je na het kappen van bomen en planten niets doet dan ontstaat er een natuurlijk bos. De partners in het gebied vormden de strook samen om naar een heidecorridor: de ‘Lizard Lane’. Door het creëren van een grondwal en lagere beplanting aan de zijkanten van de heidestrook te plaatsen wordt de beplanting geleidelijk minder, waardoor de strook voller oogt. Er loopt ook een weg door de corridor, de Provincie Utrecht maakt hiervoor een faunapassage onder de weg door. De gezamenlijke aanpak versterkt de biodiversiteit in het gebied en verbindt diverse bestaande gebieden met elkaar. En Lizard Lane zorgt voor betere waterwinning en efficiënter onderhoud onder hoogspanning.

Zandhagedissen zie je steeds vaker in de Lizard Lane.

Biodivers

Het gebied is rijk aan verschillende soorten vlinders, zandhagedissen, ringslangen en hazelwormen, te veel om op te noemen. Karakteristieke bomen, zoals de vliegden of een holle boom blijven staan. In de holle, dode, bomen zitten vaak vleermuizen, spechten of marters. Lizard Lane is een samenwerking van Vitens, Utrechts Landschap, Defensie, Gemeente Soest, Provincie Utrecht en TenneT. Goed omgevingsmanagement laat zien dat rondom bestaande infranatuurontwikkeling veel mogelijk is.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting legt uit hoe de heidecorridor Soestduinen oftewel de Lizard Lane is ontstaan.

Kijk ook op groenekaart.tennet.eu/#marker735
Kijk voor meer soortgelijke projecten op groenekaart.tennet.eu