Meer biodiversiteit begint met de ‘Green Deal Infranatuur’

Start Green Deal Infranatuur met samen zaaien inheems kruidenmengsel bij hoofdkantoor van TenneT in Arnhem.

De achteruitgang van het aantal insecten en de biodiversiteit in het algemeen zijn aanleiding om in actie te komen! Er ligt een areaal infrastructuur dat groter is dan het Natuurnetwerk van Nederland. Door natuuroplossingen onderdeel te maken van deze infrastructuur kunnen we natuurkernen in Nederland beter met elkaar verbinden en de achteruitgang terugdringen.

Drieëntwintig partijen tekenden op 1 april 2016 de Green Deal Infranatuur, waarmee ze zich committeerden aan de gemeenschappelijke doelstelling: het vanzelfsprekend verankeren van biodiversiteit in alle fasen van ons (infrastructurele) werk. Alle partijen maakten afspraken om binnen hun eigen organisatie aan te werken. Zo concreet mogelijk!

Samenwerking

Naast het werken aan de eigen organisatiedoelen, is binnen vier themagroepen samengewerkt aan:

1. Businesscase

2. Omgevingsmanagement

3. Aanbesteden

4. Wet- en Regelgeving

Vanuit deze thema’s is gezamenlijk gewerkt om handreikingen te doen en goede voorbeelden uit te dragen op basis van eigen praktijkvoorbeelden met de bijhorende uitdagingen en oplossingen. De projecten laten zien dat Infranatuur biodiversiteit verbindt met klimaatadaptatie, circulaire economie en natuurlijk kapitaal. Deze voorbeelden en eerste hulpmiddelen staan op www.infranatuur.net. In drie jaar zijn er mooie resultaten bereikt en is de positieve energie op het proces alleen maar toegenomen.

Albert Vliegenthart

Zorg voor meer biodiversiteit met inheemse bloemen om vlinders aan te trekken.