Praktijkvoorbeeld 1

Mantel- en zoomvegetatie als brandblusser

Door bosranden aan wegen en spoor goed in te richten kan potentiele brandschade worden voorkomen.

De overgang van kruiden, via struiken, naar hoger bos zorgt voor een hogere brandwerende werking.

Door een klapband van een vrachtwagen, ontstond er een bermbrand, die oversloeg naar het aangrenzende bosgebied. Een grote bosbrand breidde zich uit richting een grote camping. Recreanten werden geëvacueerd en een enorme file leidde tot chaos op de weg. Een mantel- en zoomvegetatie langs weerszijde van de snelweg had veel schade kunnen voorkomen. De veiligheidscoördinator midden-Veluwe schakelde de hulp van Green Deal Infranatuur in om een oplossing te vinden voor de toekomst.

Win-winsituatie!

Tijdens extreem warm en droog weer is de kans op (bos)brand hoog. Uit onderzoek blijken mantel- en zoomvegetaties (de overgang van kruiden, via struiken, naar hoger bos) een hogere brandwerende werking te hebben dan de harde overgangen van berm naar naaldbos. De brandweer, ProRail, Rijkswaterstaat en Arcadis zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken welke overgangen van bermen naar bos zijn om te vormen tot mantel- en zoomvegetaties. Op deze wijze kan een onbeheersbare natuurbrand (en veel schade) in de toekomst voorkomen worden. Tegelijkertijd wordt de natuurwaarde door meer biodiversiteit over tientallen kilometers vergroot.

Businesscase:

Kosten verbrand gebied 4 km2

  • Kosten weghalen verbrand hout, herinrichting en herstel paden € 1.720.000,-
  • Kosten filevorming € 1.800,= per rijstrook/ per kilometer / per uur € 540.000,-
  • Loonkosten ingezet personeel brandweer (Geschat) (exclusief logistiek) € 120.000,-
  • Imagoschade verblijfsrecreatie geschat 40 % minder bezoekers in de komende 2 jaar (indicatie)


Kosten voor aanleg en beheer mantel- en zoomvegetatie per kilometer per jaar: € 1.800,-