Infranatuur op de kaart

“Toen ik gedeputeerde natuur werd besefte ik niet dat het verhogen van de biodiversiteit zo’n biodivers dossier zou zijn. Natuur heeft een rol in bijna alles wat we doen en biedt met de juiste blik ontzettend veel kansen. Geen dossier biedt zoveel kansen om beleidsdoelen met elkaar te koppelen als dit. Vanuit onze ‘Groen Kapitaal-werkwijze’ noemen we dat natuurcombinaties. Natuur wordt bij aanleg, beheer en onderhoud vaak als lastig ervaren. Door anders te denken kunnen we natuur omzetten in kansen waarmee op we op projectniveau kunnen scoren. Zoals de inzet van natuur bij omgevingsmanagement.”

“We hebben in 2017 het symposium van de Green Deal Infranatuur in Heiloo als Provincie Noord-Holland gefaciliteerd. De verbreding van de provinciale weg de N241 bij Opmeer is toen ingebracht als proefproject om de werelden van natuur en infrastructuur met elkaar te verbinden. Uit de workshops kwamen veel bruikbare tips en oplossingen die het projectteam dankbaar in ontvangst heeft genomen.”

“Ook met projecten als Grass2Grit dragen we direct bij aan de bevordering van de biodiversiteit. Gemaaid bermgras wordt omgezet in producten voor het wegbeheer, in dit geval wegmeubilair en vloeibaar dooimiddel voor de gladheidbestrijding. Door het duurdere ecologisch bermbeheer te koppelen aan nieuwe verdienmodellen kunnen we als overheid het goede voorbeeld geven.

Deze Green Deal heeft het begrip Infranatuur op de kaart gezet en is daarmee een belangrijke mijlpaal naar het verhogen van de biodiversiteit van Nederland.”

Adnan Tekin

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur

Bermgras wordt geoogst voor het project Grass2Grit.