Themagroep 4 | Wet- en regelgeving

Infranatuur en wet- en regelgeving

De sleedoornpage is een bedreigde vlindersoort die zich thuis voelt in struwelen langs wegen en spoor.

De huidige natuurwet valt vanaf 2021 onder de nieuwe omgevingswet. Gemeenten en provincies moeten omgevingsvisies en –plannen ontwikkelen waar de instandhouding en het omgaan met biodiversiteit expliciet in wordt opgenomen. In de toekomst wordt vanuit Infranatuur onderzocht hoe biodiversiteit slim kan worden gekoppeld aan infrastructurele ontwikkelingen. De omgevingsplannen moeten hier op korte termijn al rekening mee houden.

Vooruitblik

Voor infrastructurele projecten moeten beschermde soorten en habitat goed in beeld zijn. De bewijslast over het niet verstoren en voldoen aan de natuurregels blijft van kracht. Voor de toekomst moeten procedures over natuur sneller en eenvoudiger worden. Het risico is dat de natuurkwaliteit onder druk komt te staan. Mogelijk worden nieuwe initiatieven een stuk complexer. Goede data en langer lopend onderzoek kan veel problemen in de toekomst voorkomen.

De uiterwaarden in het rivierlandschap staat onderdruk. Het leefgebied moet beter in kaart worden gebracht.

Les

In de praktijk blijkt dat op het gebied van regelgeving, de handhaving soms te strikt is. Met name de ontwikkeling van dynamische natuur langs grote rivieren kan (tot nu toe) niet goed worden vastgelegd in procedures en vergunningen. Hierdoor worden soms onzinnige maatregelen opgelegd.

De oever van een grindgat moet op twee meter hoogte worden opgeleverd. De rivier heeft in de tussentijd de oever afgeslagen waardoor deze lager is geworden. We hebben een ontgrinder nodig om de grond opnieuw op te spuiten voor de oplevering.

Les geleerd:
Uit onderzoek blijkt dat in vergunningen en procedures beter een marge genomen kan worden in plaats van een vaste waarde als dynamische processen het einddoel niet beïnvloeden.

Delfstoffenwinning langs de rivieren levert desondanks steeds meer biodiversiteit op.