Geleiders trekken, hoe doet SPIE dat?

Aan de westkant van de nieuwe verbinding is BAM Infra al zo ver, dat de geleiders in de nieuwe masten kunnen worden getrokken. Hoe aannemer SPIE dat doet, vertelt omgevingsmanager Dirk-Pieter van Es.

”We zorgen altijd dat na onze werkdag de situatie onder de geleiders veilig is.”

Voordat het werk begint, bekijkt SPIE de situatie ter plaatse. Welke wegen, dijken of gewassen moeten ze kruisen? SPIE maakt hiervoor een werkplan en stemt dat af met onder andere het waterschap en gemeentes. Ook plant SPIE keuken-tafelgesprekken in met perceeleigenaren. Dirk-Pieter: “Wij gaan ook buiten het eerder aangelegde werkterrein aan de slag, om de geleiders van de ene mast naar de andere te trekken. Om gebruik te maken van díe grond, moeten werkafspraken worden gemaakt. Daarvoor gaan we met de grondeigenaren aan tafel.”

Klaar voor de start? Af!

Zodra de civiele aannemer een werkvak met een aantal wintrackmasten af heeft, wordt het overgedragen aan SPIE. Dirk-Pieter: “Op dat moment kunnen we aan de slag. We zetten een rem- en liermachine bij de eerste én de laatste mast van het trekvak. Deze machines trekken de geleiders van de eerste naar de laatste mast in het trekvak en zorgen dat het kabelhaspel niet afrolt.” Hoe ver zo’n rem- en liermachine van de mast moet staan, is afhankelijk van de hoogte van de mast. De vuistregel is: anderhalf tot tweemaal de mastlengte. Dirk-Pieter: “Dit heeft te maken met de hoek die de geleiders vanaf de machine naar de mast moeten maken. Je kunt je dus voorstellen, dat wij bij sommige masten meer ruimte nodig hebben, dan bij andere masten.”

Geleiders trekken

"De hoogspanningsverbinding die we aanleggen, bestaat eigenlijk uit verschillende bundels met vier geleiders. Wegens het zware gewicht van de geleiders, kunnen deze niet direct in de masten worden getrokken. Allereerst hangen we V-braces (ophangingen) aan de mast met daaraan een loopwiel. Vervolgens brengen we de voordraad aan met een klein voertuig.

Hangt die er in, dan is er genoeg kracht om een bundel, ofwel fase, te trekken. Dat zijn in totaal vier geleiders tegelijkertijd. Dat doen we als volgt: aan deze voordraad koppelen we een trekplaat. Hieraan zitten de vier geleiders. Als alle geleiders getrokken zijn, kan het afwerken beginnen. Dit houdt in dat de draden ingeklemd worden. Vervolgens plaatsen we dan bundelafstandhouders, isolatoren, vogelspiralen, enzovoorts. Dat duurt gemiddeld twee weken, zowel het trekken van de geleiders als het afwerken. Even afhankelijk van het weer natuurlijk.”

Omgeving

De werkzaamheden van SPIE zijn erg zichtbaar, zo hoog in de masten. TenneT en SPIE streven ernaar de invloed op de omgeving te minimaliseren. Dirk-Pieter: “We proberen de werkzaamheden zo snel mogelijk op te pakken, maar zijn afhankelijk van het weer én de grootte van de mast. Tijdens de werkzaamheden ontstaat soms geluid. Bijvoorbeeld van de machines of van de geleiders die tegen elkaar klapperen bij harde wind. Dit geluid is tijdelijk: zodra de bundelafstandhouders erin hangen, is het geluid weg. We zorgen altijd dat na onze werkdag de situatie onder de geleiders veilig is. Zo kan de grondeigenaar ’s avonds nog op zijn land werken. Op die manier kan ook zijn werk doorgaan.”

Flora en fauna

“We houden ook rekening met de aanwezige flora en fauna. Kappen en snoeien doen we alleen als het echt nodig is. Onze ecoloog gaat voor de werkzaamheden altijd het terrein op, om te zien of er bijzondere dieren of planten zijn. Is dat het geval? Dan maken we een aanvullend ecologisch werkprotocol.”