Volop aan het werk!

In het Zeeuwse is volop beweging te zien. BAM Infra, Valmont, Switch, VDL en SPIE zijn druk met de bouw van de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Op 109 locaties worden wintrackmasten gebouwd. We zijn nu zo ver gevorderd, dat u op dit moment alle bouwstappen kunt zien. Van het aanleggen van werkterreinen tot het intrekken van de geleiders en van het maken van de fundering tot het herstellen van de grond, nadat het werkterrein is opgeruimd.

Over smaak valt niet te twisten. Dat blijkt wel uit de reacties die we ontvangen op de masten. De nieuwe wintrackmasten zijn anders dan de vakwerkmasten die we gewend zijn. De één vindt ze mooi, de ander minder fraai. We begrijpen en respecteren dat. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, proberen we met inpassingsmaatregelen de verbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen. Dat de bouw van de hoogspanningsverbinding zo goed verloopt, is belangrijk. Het Zeeuwse net heeft extra capaciteit nodig. De energietransitie speelt in heel Europa een belangrijke rol. Het is belangrijk dat we nieuwe zonne- en windparken op het bestaande net kunnen aansluiten.

Daarom beginnen we ook met het versterken van het net in Schouwen-Duiveland, Tholen en de omgeving van Bergen op Zoom. Samen met gemeentes, omwonenden en andere belanghebbenden hebben we verschillende kansrijke locaties voor nieuwe hoogspanningsstations in kaart gebracht en onderzocht. Het projectboek, op basis waarvan de gemeentes een voorkeurslocatie kunnen uitspreken, is inmiddels gepubliceerd.

Ik blik terug op een periode waarin we grote stappen hebben gezet op het gebied van energie, nog steeds met het in acht nemen van de huidige coronamaatregelen. Want veiligheid blijft nummer één. Heeft u vragen, zorgen of valt u iets op? Meld het dan vooral. Ook tijdens de bouwperiode blijven we graag met u in contact!

Vincent Hassfeld

Head of Large Projects/Project Director