Mastenbouwers

Op verschillende plaatsen staan de wintrackmasten van de nieuwe verbinding al in het Zeeuwse landschap. Mastenbouwers Valmont en VDL plaatsen deze. Hebt u ze al zien staan?

Zodra BAM Infra en Switch een fundering afhebben, wordt het werkterrein overgedragen aan de ‘mastenbouwers’. Tussen Borssele en Willem-Annapolder is dat Valmont, die onderaannemer Mammoet inschakelt voor het hijswerk. In dit deelgebied staat al een groot aantal masten overeind. De grote mastdelen worden in een fabriek gemaakt. De onderdelen worden daarna met speciaal transport in de nachtelijke uurtjes, tussen 23.00 en 06.00 uur, naar de mastlocaties in het Zeeuwse gebracht. Zodoende zijn ze voor de spits van de Rijksweg af om (grote) verkeershinder te voorkomen. Per mast zijn drie of vier transporten nodig.

De lucht in

Zodra de mastdelen op het werkterrein liggen, monteert Mammoet de zwarte armen aan de masten waar SPIE uiteindelijk de isolatoren

en geleiders aan hangt. De mast wordt met enorme kranen op zijn plek gehesen. Eerst het onderste deel, en zo langzaam naar boven. Je kunt het vergelijken met het bouwen van een legotoren.

De mastdelen worden aan elkaar gemonteerd met bouten. Zodra de mast opgebouwd is, brengen we nog extra, tijdelijke veiligheidsmaatregelen aan. Zo hangen we tijdelijk een soort ‘draad’ tussen de twee masten. Deze draad loopt naar de grond en voorkomt dat de masten gaan trillen (resoneren). Dat kan niet gebeuren als de geleiders er uiteindelijk in hangen, maar nog wel nu sommige masten nog op zichzelf staan. De draad wordt weggehaald zodra SPIE de geleiders gaat trekken.

Meer weten? Kijk dan verderop naar het bouwproces van a tot z in chronologische volgorde!

”Per mast zijn drie of vier transporten nodig.”