Een mast is een perfecte uitkijkpost

Vlak bij Vlake ligt natuurgebied de Vlaakse Moer, het maakt deel uit van het veel grotere Yerseke Moer. De Vlaakse Moer is een vrij jong natuurgebied dat door het jaar heen verschillende weide- en kustbroedvogels trekt. Gemiddeld leven hier zo’n 100 broedparen. In dit gebied komt veel zout kwelwater naar de oppervlakte, waardoor het minder geschikt is voor akkerbouw, maar wel zeer geschikt is als leef- en foerageergebied voor verschillende zoutplanten- en diersoorten. Het is een uniek stukje binnendijks gebied, met een rijke vegetatie. De wegen langs het natuurgebied zijn populair bij recreanten.

Vanaf augustus komen er twee hoogspanningsmasten. Hein Vermin is terreinbeheerder van Het Zeeuwse Landschap en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. “We vinden het vooral belangrijk dat er buiten het broedseizoen om gebouwd wordt en dat de bouwwegen over de wat hoger gelegen gronden gaan.” Bij de aanleg van de fundering voor de masten wordt vaak water aan de grond onttrokken. Maar het natuurgebied heeft juist baat bij natte grond, dan ontstaat er meer diversiteit in de bijzondere zoute vegetatie en halen vogels gemakkelijker voedsel uit de bodem. Het water wordt daarom niet afgevoerd, maar elders het gebied in gepompt.

De nieuwbouw heeft ook na de aanleg invloed op de vogelpopulatie. De masten zijn bij uitstek geschikt als uitkijkpost voor roofvogels, dat er daardoor minder broedparen komen is dan een logisch gevolg. De dunnere aard- en bliksemdraden van een hoogspanningsverbinding zijn lastig te zien voor vogels. Daarom krijgen die zogenaamde varkenskrullen als draadmarkering. Dat zijn aluminium krullen in afwisselend zwart en wit die om de zoveel meter op de bliksemdraad worden gezet. De draden vallen daardoor meer op, waardoor het aantal draadslachtoffers hopelijk verkleint. Ook is er een compensatieregeling voor het verlies aan natuur. “De komende tijd kunnen de vogels waarschijnlijk wel dicht bij huis terecht, in het omvangrijke Yerseke Moer. Vermoedelijk strijken ze daar neer zodra er gebouwd wordt en de masten er komen te staan.”