”Zeeland bruist van de energie”

In het Zeeuwse is de energietransitie in volle gang, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Het begon allemaal in 2009, toen de gemeente Borsele hoorde van de plannen voor een nieuwe hoogspanningsverbinding. Inmiddels is de aanleg van deze verbinding verre van het enige project dat in Zeeland, en in het bijzonder in de regio Borsele, speelt. Jack Koolen en Leendert van der Gouwe van de gemeente Borsele hebben hun handen vol om alles in goede banen te leiden.

Begintijd

“In 2009 dachten we nog dat de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg het enige grote infrastructurele project was waarover we ons moesten buigen”, begint Jack. Als senior beleidsmedewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling, zat hij vanaf het begin aan tafel bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT om te horen wat er ging gebeuren. “In die tijd was omgevingsparticipatie nog niet ingeburgerd, maar wij hebben erop gehamerd dat we dit samen moeten doen. Dus met gemeenten, de provincie én bewoners. Zo probeerden we in de planologische fase om ieders belang zo goed mogelijk te behartigen.”

Bouwfase

Vanaf de bouwfase kwam Leendert van der Gouwe, senior projectleider industrie, erbij. “Vanuit mijn rol heb ik onder andere overleg met de grote bedrijven in het Sloegebied. Maar ook bij de ontwikkeling en vergunningverlening van de nieuwe wintrackmast ben ik nauw betrokken geweest.” In Zeeland staan straks geavanceerde masten, omdat ze een dubbel circuit dragen. “En vergeet het hoogspanningsstation niet. Het is gewoon te veel om op te noemen.”

Omgeving

Jack: “We begonnen met één hoogspanningsverbinding, maar door de energietransitie is het in het Sloegebied een komen en gaan van projecten. Het een is nog niet afgerond of het andere staat alweer in de steigers.” Denk aan de windparken op zee van Net op Zee Borssele, IJmuiden Ver Alpha en de zonneparken op land. Het huidige hoogspanningsnet is daar niet op berekend. Niet zo vreemd dat de infrastructuur uitgebreid en versterkt moet worden. “Ik kan niet anders zeggen dan dat de projecten over ons heen tuimelen. Het is gewoon heel erg veel wat er gebeurt”, gaat Jack door.

“En tot oktober vorig jaar merkte je er als bewoner nog niet zoveel van”, vult Leendert aan. "Maar dat is nu wel anders. Rijd je door Zeeland? Dan zie je links en rechts dat er gewerkt wordt. Een heel aantal masten staat al overeind en op sommige plekken worden de hoogspanningslijnen erin getrokken. Al die werkzaamheden hebben gevolgen voor de omgeving, hoe goed de uitvoering ook is."

Weinig klachten

Deze trajecten duren jaren en hebben dan ook veel invloed op de omgeving. Jack: “Je hebt te maken met wegomleidingen, fietspaden of agrarische grond die tijdelijk of permanent niet meer gebruikt kan worden. Er wordt best veel gevraagd van de mensen in dit gebied.” Op een uitzondering daargelaten krijgen Jack en Leendert toch weinig klachten. “Dat komt ook door de goede communicatie met bewoners. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het altijd even prettig is wanneer je weer een andere route moet pakken om je bestemming te bereiken. Bij sommigen speelt ook de onzekerheid mee. Blijft het hierbij, of komt er straks weer een nieuw project bij? Niemand die het antwoord weet, maar dat we voorlopig nog niet klaar zijn, staat denk ik wel vast.

” Om de bewoners in het gebied tegemoet te komen, wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden van een compensatieplan. Op dit moment zijn TenneT, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente, Provincie Zeeland, North Sea Port, Natuurmonumenten en de dorpsraden Borssele, ’s Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp met elkaar in gesprek, over hoe die regeling ingevuld kan worden. “Want als straks de aanleg van de hoogspanningsverbinding achter de rug is, willen wij ook weer kunnen genieten van deze omgeving. Als we die op de een of andere manier kunnen verfraaien of verbeteren, dan laten we die kans niet liggen”, besluit Leendert.

”In Zeeland staan straks geavanceerde masten, omdat ze een dubbel circuit dragen.”