Zuid-West 380 kV West in het kort

image

Kijk eens op Facebook

Ga naar onze Facebookpagina en klik op ‘Vind ik leuk’ om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, stel een vraag of stuur een reactie.

Download de TenneT BouwApp

Volg ons project nu op de voet via de TenneT BouwApp. Download de TenneT BouwApp gratis op uw telefoon. Kies vervolgens het project Zuid-West 380 kV West: Borssele-Rilland.

Tringeling: Zie je mij? Zie ik jou!

Medewerkers van aannemer Switch gingen op maandag 20 september in de pauze langs op het Calvijn College in Krabbendijke. Ze wezen daar de leerlingen op de gevaren van werkverkeer. Voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding zijn namelijk veel vrachtauto's nodig. Ze voeren onder andere beton en bouwwegmaterialen in grote hoeveelheden aan. De heipalen en hoogspanningsmasten worden via speciale transporten naar de werkterreinen gereden. De scholieren kregen een leuke fietsbel cadeau én een informatieve flyer met handige tips.

De belangrijkste tips?

  • Zorg voor oogcontact. Als jij de chauffeur ziet, ziet hij jou ook.
  • Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs.
  • Ga nooit met de fiets naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter.

Overlast? Bel de projectlijn!

De bouwwerkzaamheden kunnen hinder en overlast veroorzaken in de omgeving. U kunt daarbij denken aan geluid, trillingen, stof, licht of hinder door extra bouwverkeer. De aannemers doen er alles aan om de hinder te beperken. Bijvoorbeeld door in sommige gevallen funderingspalen te boren, nachtcamera’s te gebruiken en te kijken naar de meest optimale transportroutes. Omwonenden worden vooraf altijd geïnformeerd over de werkzaamheden die er zijn.

Ervaart u overlast? Bel dan naar 0800 400 00 68

#Goede vraag

Waarom hangt er een Y-vormige draad tussen wintrackmasten zonder geleiders?

Het is u misschien al opgevallen: tussen twee wintrackmasten waarbij de geleiders nog niet zijn opgehangen, loopt een Y-vormige draad die de twee masten met elkaar verbindt (zie foto). Deze draad voorkomt dat de geplaatste masten gaan trillen.

Tijdelijke draad

Deze trilling is er niet als de geleiders er eenmaal in hangen, maar wel wanneer de net geplaatste masten nog op zichzelf staan. Om trillingen te voorkomen, worden de twee masten met elkaar verbonden. Zodra de geleiders aangebracht zijn, wordt de draad weer verwijderd.

Net op zee IJmuiden Ver Alpha

In de toekomst wordt voor de kust van IJmuiden vier Gigawatt groene energie opgewekt door windparken op zee. Het project Net op zee IJmuiden Ver Alpha zorgt ervoor dat twee Gigawatt van deze windenergie in Borssele wordt aangesloten op het Nederlandse hoogspanningsnet.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de gekozen transportroute door het Veerse Meer en over land naar Borssele, samen met belanghebbende partijen, verder uit te werken. Daarnaast zijn we begonnen met grond- en bodemonderzoeken in de Noordzee, op het Noordzeestrand, in het Veerse Meer en op het vasteland. Eind augustus zijn alle vergunningaanvragen ingediend. Deze vergunningen gaan samen met het inpassingsplan en de milieueffectrapportage eind dit jaar ter inzage. Rond die tijd organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat informatieavonden om het plan toe te lichten en vragen te beantwoorden.

Extra verbindingen

Ondertussen bekijkt hetzelfde ministerie de mogelijkheid voor extra windparken op zee. Dat gebeurt in het programma VAWOZ: Verkenning Aanlanding Wind op Zee. Eind dit jaar moet duidelijk worden welke extra verbindingen er voor 2030 nog bijkomen. De kans bestaat dat er nog een verbinding naar Borssele komt, aangezien de elektriciteitsvraag van de industrie in de Kanaalzone (rond de Westerschelde) in de komende jaren naar verwachting toeneemt.

Geluiden door harde wind

SPIE is op dit moment druk bezig met de geleidermontage. Bij harde wind komen de elektriciteitslijnen (geleiders) in beweging. Dat is niet gevaarlijk, maar veroorzaakt soms wel een opvallend geluid. Dat komt omdat de bundelafstandhouders dan nog niet zijn geïnstalleerd en de geleiders nog niet zijn afgespannen. De geluiden kunnen in de omgeving goed hoorbaar zijn, maar zijn tijdelijk. Zodra de geleiders volledig gespannen en de afstandhouders geïnstalleerd zijn, verdwijnt het geluid vanzelf.

2.500 euro voor stichting SooSTouR!

Om de jeugd weer samen te brengen na een bewogen (corona)periode, sponsorde TenneT in Nederland een aantal lokale initiatieven. Het projectteam Zuid-West 380 kV West nomineerde SooSTouR uit de gemeente Borsele. Niet alleen omdat ze jongeren bij elkaar brengen, maar ook omdat deze groep onze bouwactiviteiten de afgelopen tijd goed merkte. We sloten namelijk de Bimmelsweg, een veelgebruikte fietsroute voor schoolgaande jeugd, voor een langere periode af. Des te meer reden om te kijken of we voor hen op een andere manier iets konden betekenen. De stichting ontving 2.500 euro om een Archery Tag-set aan te schaffen die ze kosteloos uitlenen aan jeugdsozen, sportclubs en andere verenigingen in de gemeente Borsele. Archery Tag is een kruising tussen paintball en trefbal, die gespeeld wordt met pijl en boog. TenneT wenst alle jongeren heel veel plezier toe met de Archery Tag-set!

Benieuwd waar we aan het werk zijn?

Voor de nieuwe hoogspanningsverbinding bouwen we op 109 verschillende locaties tussen Borssele en Rilland hoogspanningsmasten. Wilt u weten waar er op dit moment wordt gewerkt? Of waar u eventueel (verkeers)hinder kunt verwachten? Kijk dan op de werkzaam- hedenkaart in onze projectatlas. Op de kaart kunt u op elke mastlocatie klikken voor meer informatie. U ziet direct wat we aan het doen zijn, welke transportroutes gebruikt worden en welke verkeersmaatregelen worden genomen. U bereikt de projectatlas via onze website.

Bellen met Peggy Steenbergen

Communicatieadviseur en woordvoerder project Zuid-West 380 kV West

De bouw is begonnen en dat is te zien in het Zeeuwse landschap. Aan beide uiteinden van de nieuwe verbinding zie je nu de nieuwe wintrackmasten. En dat vindt niet iedereen een fraai gezicht. De afgelopen periode hebben we hierover meerdere reacties ontvangen, sommigen vinden ze mooi maar ook veel mensen vinden dat deze verandering een grote invloed op het landschap heeft.

We beseffen ons dat een hoogspanningsverbinding de omgeving verandert. Bij het inpassingsplan voor de nieuwe verbinding is een landschapsplan opgesteld. Daarvoor is overleg gevoerd met diverse partijen, zoals grondeigenaren en gemeentes en deskundigen, zoals een landschaps architect. Het landschapsplan beschrijft maatregelen om de nieuwe verbinding zo goed mogelijk in het landschap in te passen. We plaatsen de nieuwe masten bijvoorbeeld vaak langs al bestaande tracés en langs wegen voor een rustiger beeld, zoals bij de A58. Toch begrijpen we dat de nieuwe situatie wennen is.

Door de komst van de nieuwe verbinding halen we ook een deel van de oude verbinding weg; de 380 kV-verbinding van Borssele tot Willem-Annapolder, in de zak van Zuid-Beveland. En de 150 kV-verbinding van Willem-Annapolder tot Rilland, ten zuiden van de A58. Deze lijn verdwijnt, omdat we de bestaande verbinding in de nieuwe masten hangen. De oude masten worden weggehaald, zodra de nieuwe verbinding in bedrijf is. Zo garanderen we de leveringszekerheid.

Door corona spreken en zien we elkaar toch minder. We horen graag uw reacties en attenderen u erop dat u ons ons informatiecentrum weer kunt bezoeken. Daarnaast willen wij als dat kan nog in het najaar een open dag organiseren, zodat we ook meer inzage kunnen geven in de techniek en het bouwproces.