Bouw aan weerszijden van verbinding gestart!

Een nieuw jaar en weer verder met de bouw. Ondanks alle beperkingen in de maatschappij gaat de bouw gestaag door. En gelukkig maar, want dit is hard nodig. De energietransitie kan helpen bij het halen van de doelen in het Klimaatakkoord. Geruime tijd hebben TenneT en de regionale netbeheerders al te maken met aanvragen en het aansluiten van wind- en zonneparken op het elektriciteitsnet. Dit vraagt om uitbreidingen en aanpassingen van het netwerk. De verbinding van Borssele naar Rilland is een van de uitbreidingen in het Zeeuwse netwerk. Deze verbinding was al noodzakelijk voor het kunnen doen van onderhoud, maar nu nog belangrijker om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Deze urgentie uit zich in de werkwijze van de bouw van de verbinding, die nu in volle gang is.

BAM Infra, Switch en SPIE zijn in opdracht van TenneT druk bezig met de bouw van de nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Op 109 locaties worden nieuwe hoogspanningsmasten gebouwd voor de verbinding. De aannemers BAM en Switch werken, respectievelijk van Borssele naar Rilland, naar elkaar toe. U kunt ons dus op verschillende plekken in Zeeland aan het werk zien. Er worden bouwwegen aangelegd en de eerste fundamenten van de masten zijn al zichtbaar. Al deze werkzaamheden voeren we zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving uit.

Daarnaast moeten we ook aan de geldende COVID 19- maatregelen voldoen. Dit alles geeft heel wat uitdagingen. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. We doen er alles aan om de verbinding veilig en verantwoord, maar ook binnen de planning te bouwen. In deze editie leest u onder andere alles over de laatste stand van zaken over de werkzaamheden, ons bezoek aan grondeigenaar Aarnoutse en veel meer.

Ik wens u veel leesplezier.

Vincent Hassfeld

Head of Large Projects/Project Director