Vleermuizen op de bouwplaats

Ecoloog Roland-Jan Buijs: “Als je ’s nachts gaat werken, is het verstandig maatregelen te nemen om de vleermuis te beschermen. Bijvoorbeeld door gerichte verlichting of amberkleurig licht te gebruiken. Door lichtbronnen niet uit te laten stralen naar de beplanting, water- of hemeloppervlak, hinder je vleermuizen niet. Van de rood-oranje verlichting heeft de vleermuis praktisch geen last. Zo kan de aannemer rustig doorwerken zonder de vleermuis te storen. Als bomen met gaten, kieren, spleten, holen of loszittende schors worden gekapt, worden er vaak vleermuiskasten geplaatst als alternatieve verblijfplaats. Langs het tracé in Zeeland hebben we dat in 2019 ook gedaan om de vleermuizen extra huisvesting te bieden.

In het voorjaar van 2020 was één van de vleermuiskasten ‘gekraakt’ door een pimpelmees, die er een nestje in had gemaakt. Maar in het najaar van 2020 waren de eerste kasten bezet door de bewoners waarvoor ze bedoeld waren. Tijdens een monitoringsronde troffen we in twee kasten ruige dwergvleermuizen aan. Deze vleermuizen trekken in de nazomer massaal door Nederland op weg naar zuidelijke oorden. Tijdens deze trek paren ze vaak en gebruiken de mannetjes de vleermuiskasten als klankkast om vrouwtjes te lokken. Ze kunnen dan soms ’s nachts uren roepen in de kast om langsvliegende vrouwtjes te verleiden.”