Tijdelijke bypass

Van een afstand lijkt het wel een spinnenweb van masten en hoogspanningslijnen: vlakbij hoogspanningsstation Borssele staan sinds een aantal maanden bijzondere stalen constructies.

Belangrijke functie

Deze constructies hebben een belangrijke functie voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding die we bouwen. Want de nieuwe verbinding, kruist in het Sloebos de bestaande 380 kV-verbinding. Om de hoogspanningslijnen (geleiders) van de nieuwe verbinding veilig aan te sluiten op het hoogspanningsstation, moest de bestaande verbinding tijdelijk omgeleid worden. Daarom bouwden we een tijdelijke 380 kV-verbinding als bypass. Deze neemt de functie van de bestaande verbinding over, totdat we de nieuwe verbinding in gebruik nemen.

Voorbereidingen

Eind 2021 trof BAM Infra de eerste voorbereidingen voor de tijdelijke verbinding in het Sloebos. De eerste stap was het klaarmaken van de grond bij mastlocaties 1001 en 1002. Denk aan het klepelen (het omspitten van grond) en het snoeien van een klein aantal bomen en struiken. Vervolgens legde BAM Infra de werkterreinen aan. Zo kon SPIE begin 2022 aan de slag met het bouwen van de tijdelijke verbinding.

Goede timing

SPIE plaatste drie tijdelijke masten op het aangelegde terrein. Deze masten zien er anders uit, maar hebben wel dezelfde functie als alle andere hoogspanningsmasten: het omhooghouden van de hoogspanningslijnen. In april 2022 was het jaarlijkse onderhoud aan de kerncentrale. Op dat moment ging ook de bestaande 380 kV-verbinding tijdelijk buiten bedrijf. Van dat moment heeft SPIE gebruik gemaakt om de verbinding om te leggen. De kabels van de bestaande verbinding werden geknipt en met een lier door de tijdelijke masten getrokken. Twee weken later werd de huidige verbinding, nu met bypass via de tijdelijke masten, weer in gebruik genomen.

Zodra de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding afgerond is en de nieuwe verbinding in bedrijf is, breken we de tijdelijke constructie weer af.

”Zodra de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding afgerond is en de nieuwe verbinding in bedrijf is, breken we de tijdelijke constructie weer af.”