Dunne lijntjes

U heeft het ongetwijfeld meegekregen in de media: het elektriciteitsnet in Nederland zit vol. In delen van het land is het niet meer mogelijk om grote wind- of zonneparken aan te sluiten. Simpelweg omdat we de elektriciteit niet meer kunnen afvoeren. In andere delen van het land, zoals Noord-Brabant en Limburg, kunnen nieuwe bedrijven zelfs tijdelijk geen aansluiting meer krijgen om elektriciteit af te nemen.

Ons elektriciteitsnet is niet gebouwd op de decentrale opwek van duurzame elektriciteit. We zijn van éénrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer op het net gegaan. Daarnaast verbruiken we veel meer elektriciteit dan vroeger. Om elektrisch te rijden en koken en om het huis te verwarmen. Ook bedrijven gaan steeds vaker elektrificeren. Al die elektriciteit moet door die bestaande, dunne lijntjes. Dat past niet.

Samen met de regionale netbeheerders, overheden en het bedrijfsleven proberen we zo goed mogelijk vooruit te kijken. We investeren al vele jaren miljarden in de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Het Zuid-West 380 kV West project is daar een mooi voorbeeld van. Maar het moet eigenlijk allemaal nét wat sneller kunnen. Voor onze projecten moeten we enorm lange procedures doorlopen. Gemiddeld kost een project ons zeven jaar tijd, waarvan vaak driekwart van de tijd nodig is voor planvorming en procedures. Terwijl een groot zonnedak aanleggen of je complete wagenpark elektrificeren, relatief snel geregeld is.

TenneT investeert de komende tien jaar dertien miljard euro om de capaciteit van het netwerk structureel te vergroten. Tegelijkertijd zoeken we naar mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer aansluitruimte te creëren op ons hoogspanningsnet. Op die manier hopen we snel klaar te zijn voor een duurzame toekomst, zonder dat in de tussentijd het licht bij u thuis uitvalt. Ook in Zeeland komen er nieuwe projecten aan. In de komende edities van dit magazine staan we daar uitgebreid bij stil. Ik wens u een mooie zomer toe!

Vincent Hassfeld

Head of Large Projects/Project Director