Percelen terug naar het ‘oude normaal’

In deelgebied 1, van Borssele tot aan Willem-Annapolder, komt het einde van de aanleg van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding in zicht. Aannemer BAM is hard aan het werk om de grond bij de 52 mastlocaties in het gebied te herstellen naar hoe het was. Zo zijn de medewerkers van BAM voor veel perceeleigenaren een graag geziene gast. Mits het allemaal goed gaat natuurlijk. Want grond herstellen is heel specialistisch werk. Daar weten werkvoorbereider Amy Kole en hoofduitvoerder Rudi van den Branden alles van.

Divers werk

Deze twee Zeeuwen kennen de provincie goed. En weten ook welke uitdaging cultuurtechnisch herstel, oftewel het terugbrengen van de grond in de oorspronkelijke staat, kent. “Wij doen heel divers werk. De ene keer werken we aan de nieuwe zeesluis in Terneuzen en nu staan we bij perceeleigenaren op het land. Dat maakt het werk leuk. Je moet je elke keer weer verdiepen in de omgeving waarin je werkt”, begint Rudi.

Zijn collega Amy werkt een paar dagen in de week mee en volgt daarnaast nog de hbo-opleiding civiele techniek. “Het begint allemaal met de keukentafelgesprekken”, zegt Amy. “Dan zitten wij als aannemer, samen met TenneT, aan tafel bij de grondeigenaar. Die weet tenslotte precies waar wij rekening mee moeten houden.” Op ieder perceel ligt een bouwweg, waar de afgelopen tijd met groot materieel overheen gereden is. De betonplaten, het doek en het zand moeten worden weggehaald en de oorspronkelijke grondlagen moeten teruggeplaatst worden.

Lagen

De grond bestaat uit a-, b-, en c-lagen. De eerste twee, de teelaarde en het deel waar de wortels van gewassen groeien, zijn het belangrijkste. Deze twee lagen worden aan het begin van het project afgegraven en apart opgeslagen. Het goed terugplaatsen en egaliseren van die grond is cruciaal voor het herstel van gewassen. Amy: “Vaak zie je dat de grond rondom een mast wat inklinkt, we noemen dat ‘zetting’. Dat trekken wij dan weer recht.” Met als doel: een perceel dat weer net zo mooi is als het was voor alle werkzaamheden.

Afspraken

n dit gebied heeft BAM te maken met akkerbouw, grasland en fruitteelt. Elk perceel vraagt dus om maatwerk. Aan het begin van het project zijn er bodemonderzoeken gedaan en is er een plan gemaakt over hoe de grondlagen weggehaald en weer teruggebracht moesten worden. Rudi: “Eigenlijk draait het nu allemaal om de aan het begin gemaakte afspraken. Als die goed zijn en wij voeren die uit, komt alles goed. Natuurlijk zijn wij de beroerdste niet als een perceeleigenaar nog een kleine aanpassing wil. Maar grote veranderingen kunnen we in deze fase niet meer doorvoeren. Dan is het aan TenneT om te kijken of een verzoek ingewilligd kan worden en wat dat dan kost.”

Weersafhankelijk

Qua planning loopt bij BAM alles op rolletjes. Amy: “We hebben een mooi voorjaar, dat scheelt ook. Wij kunnen pas aan het werk wanneer de hoogspanningslijnen in de mast gehangen zijn. Maar als het waait, kunnen de mannen van aannemer SPIE de hoogwerker niet in. Het is voor alle partijen fijn als het vlot verloopt.” Het feit dat BAM hier op het terrein van een grondeigenaar werkt, maakt het ook anders. Rudi: “Wij verdiepen ons in de wereld van de grondeigenaar: welke zorgen zijn er, hoe kunnen wij die wegnemen en hoe kunnen we zo goed mogelijk samenwerken? Het is heel belangrijk dat iedereen die bij ons werkt beseft dat we te gast zijn. Want dat zijn we ook echt.”

BAM heeft nog tot het eind van dit jaar nodig om alle werkzaamheden af te ronden en geeft drie jaar garantie op de herstelwerkzaamheden. Ontstaan er toch oneffenheden op het perceel, of is er sprake van gewasschade, dan kan een perceeleigenaar altijd bij TenneT terecht.

”Het is heel belangrijk dat iedereen die bij ons werkt beseft dat we te gast zijn. Want dat zijn we ook echt.”