Hoe werkt een transformator voor wisselstroom?

In een transformator komen elektriciteitsleidingen van verschillende spanningsniveaus bij elkaar. In transformatoren wordt de hoogte van de elektrische spanning afgestemd op het aangesloten spanningsveld. Hier laten we zien hoe deze zijn opgebouwd en hoe ze werken.

Wist je dat...

Elke transformator is uniek en optimaal afgestemd op de specifieke eisen van de locatie. De transformatoren die bij Rilland geplaatst zijn, komen van Royal Smit. Maar je hebt ook andere leveranciers.

Van alle machines is bij transformatoren sprake van het hoogste rendement: bij TenneT trafo’s ligt het rendement boven de 99,7%!

De 380/150 kV-transformatoren bij Rilland zijn flinke jongens! Ze zijn 11 x 3,5 x 6 meter groot en wegen leeg maar liefst 340 ton. Elke transformator is gevuld met 145.000 liter transformatorolie. Daarmee komt het totale gewicht van de transformatoren op 450 ton per stuk.

De grootste transformatoren die TenneT tot nu toe heeft geïnstalleerd, bevinden zich in het transformatorstation Diele (vlak over de grens in Duitsland). Het totale gewicht van een dwarsregeltransformator bedraagt ca. 950 ton.