Hoe werkt een transformator voor wisselstroom?

In een transformator komen elektriciteitsleidingen van verschillende spanningsniveaus bij elkaar. In transformatoren wordt de hoogte van de elektrische spanning afgestemd op het aangesloten spanningsveld. Hier laten we zien hoe deze zijn opgebouwd en hoe ze werken.

Wist je dat...

Bij de bouw van transformatoren komt veel handwerk kijken. Elk exemplaar is uniek en optimaal afgestemd op de specifieke eisen van de locatie. Van alle machines is bij transformatoren sprake van het hoogste rendement: bij TenneT trafo’s ligt het rendement boven de 99,7%!

Een standaardtrafo van 300 MVA die de 380 kV- en 110 kV-netten verbindt, weegt in totaal zo’n 425 ton en bevat de volgende materialen:

  • ca. 3 ton papier voor het isoleren van de wikkelingen
  • ca. 1 ton hout voor de bevestiging van de afzonderlijke componenten
  • ca. 95 ton olie
  • ca. 125 ton weekijze
  • ca. 60 ton koper
  • ca. 80 ton aan de beide radiatorkoelinstallaties

De grootste transformatoren die TenneT tot nu toe heeft geïnstalleerd, bevinden zich in het transformatorstation Diele (vlak over de grens in Duitsland). Het totale gewicht van een dwarsregeltransformator bedraagt ca. 950 ton.