Bodemonderzoeken

De afgelopen maanden hebben we bodemonderzoeken uitgevoerd op de plaats waar het kabeltracé van Hollandse Kust (west Beta) waarschijnlijk de grond in gaat. De resultaten van de bodemonderzoeken zijn nodig voor het kabelontwerp en de definitieve boorlijn. De resultaten zijn ook gebruikt bij de vergunningaanvragen. In het voorjaar van 2021 komen de vergunningen ter inzage.