Groene energie-projecten regio IJmond

De afgelopen periode heeft u via brieven, onze website, de krant of andere media kunnen lezen over de projecten van TenneT bij u in de omgeving. Het gaat hier om de kabelaansluitingen van Hollandse Kust (noord), (west Alpha) en (west Beta). Maar ook de netuitbreiding Velsen-Beverwijk-Oterleek. Via dit magazine krijgt u een kijkje in de keuken van deze projecten en meer informatie over de stand van zaken.

Dick: ”We kijken door COVID-19 terug op een bijzonder jaar voor de projecten Hollandse Kust (noord) en (west Alpha). De opening van het informatiecentrum liet helaas op zich wachten, maar binnenkort hopen we u te mogen ontvangen. In dit magazine vertellen we u meer over het informatiecentrum. De projecten gaan in goed overleg met de gemeenten en onze aannemers gestaag door. Ook zijn we begonnen met voorbereidingen voor de werkzaamheden op zee.”

Jaap: ”Voor de aansluiting van het derde windpark (west Beta) zitten we op een belangrijk moment. Alle onderzoeken voor de uitwerking van de kabelroute zijn afgerond. Eind mei liggen de ontwerpvergunningen en het ontwerp Inpassingsplan ter inzage. U kunt uw reactie hierop indienen. Verder hebben we het aantal meetpunten voor de nulmeting van het geluid op de woningen uitgebreid.”

Arend: ”Voor de netuitbreiding Velsen-Beverwijk- Oterleek staan we aan de vooravond van de publicatie van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). We hebben informatieavonden georganiseerd voor omwonenden en contact gehad met onze stakeholders. Aan het einde van de zomer komt het ontwerp-PIP ter inzage en voor het eind van het jaar wordt het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld door de provincie. Hierover informeren wij u nader.”

Dick Lagerweij, Projectdirecteur Jaap Nijland, Projectdirecteur Arend Middelburg, Projectleider