”Bijdragen aan leefbaarheid en uitstraling van Beverwijk”

Wethouder Haydar Erol over groencompensatie

Samen met TenneT vult de gemeente Beverwijk het Landschaps- en compensatieplan in dat naar aanleiding van Net op zee Hollandse Kust (west Alpha) en (west Beta) is opgesteld. Het doel dat de gemeente daarbij voor ogen heeft is een groener Beverwijk. Een stad die zich ontworstelt aan het industriële beeld en zich steeds meer ontpopt als groene loper naar zee.

Investering in gemeentelijk groen

Het zal niet lang meer duren voordat de Beverwijkse wethouder Haydar Erol de concrete invulling van het Landschaps- en compensatieplan aan de stad zal presenteren. Speerpunt in dat plan is om het groen in de stad te versterken. Binnen de gemeente Beverwijk is onvoldoende ruimte om de bomen te compenseren die voor de bouw van het transformatorstation zijn gekapt – een door het Rijk opgelegde verplich-ting. Daarom gebeurt dat in de regio. Maar TenneT heeft (bovenwettelijke) toezeggingen gedaan om ook extra investeringen in groen in Beverwijk en Wijk aan Zee te doen. Iets wat de leefbaarheid binnen de gemeente ten goede komt.

Vier lijnen

Dat laatste is een belangrijk uitgangs punt geweest bij de invulling van de groencompensatie in Beverwijk. Daarbij is men langs vier lijnen te werk gegaan: extra groen langs verkeerswegen, het verbinden van groen in de stad, extra bomen voor bedrijventerreinen, en de aanleg van kleine ecologische bosjes.

Verbinding tussen stad en natuur

”We beschikken binnen onze gemeente over een gemiddelde hoeveelheid groen”, vertelt de wethouder van Openbare Ruimte. ”Dat wordt alleen niet altijd zo beleefd. Daarom willen we het groen robuuster maken en verbinden met elkaar.” In park Overbos worden bomen geplaatst en een grote vijver gecreëerd. In het Aagtenpark komt een bomenlint van ten minste twintig verschillende bomen langs het Klaas Grootpad. ”Zo’n lint vergroent en is goed voor de biodiversiteit maar verhoogt ook de groene beleving van de wandelroute.”

Stad achter de duinen

In het bijzonder kijkt de wethouder uit naar de ideeën die er zijn om de ruimte langs de hoofdwegen van meer groen te voorzien. ”Daarmee creëren we een groenere uitstraling voor Beverwijk in zijn geheel”, aldus Haydar Erol. Stukken van de Binnenduinrandweg worden voorzien van onder andere duindoorn en brem. Ook komen er eiken met hun voor dit gebied typische grillige en vaak laaghangende vormen. Dat moet over vijf of tien jaar veel meer het beeld oproepen dat je in de duinen bent dan in een industrieel gebied. ”Als we dat gevoel kunnen versterken dan verzachten we het industriële karakter en wordt Beverwijk meer ervaren als een stad die tegen de duinen aan ligt.”

Springplank naar de stad

Ook het bedrijventerrein aan de Kagerweg is een locatie voor vergroening. ”Als je staat voor het verduurzamen van je bedrijfsvoering dan past daar ook een duurzame buitenruimte bij. ” Het gaat daarbij niet alleen om de uitstraling van het bedrijventerrein. Het verhogen van de biodiversiteit is eveneens een thema. ”Door meer te kiezen voor natuurlijke beplanting en inheemse gewassen, en ook voor planten die van toegevoegde waarde zijn voor de biodiversiteit, gaat die natuur als een soort springplank naar de stad fungeren.”

Investeren in leefbaarheid van de stad

De wethouder is blij met de groen-compensatie die zijn stad tegemoet mag zien. Al heeft het kappen van de bomen op het voormalige terrein van Tata Steel best wat losgemaakt in zijn gemeenschap. ”Dat bos is nooit openbaar toegankelijk geweest voor de Beverwijker. Toch hebben inwoners het gevoel dat onze leefomgeving negatief wordt beïnvloed door dit soort projecten van het Rijk. Als gemeente kunnen wij ‘slechts’ aangeven waar we compensatiemogelijkheden zien.

Ik hoop dat onze inwoners zien dat wij investeren in de leefbaarheid van de stad, in groen dat wel voor iedereen toegankelijk is. Naast de duurzame doelstellingen van wind op zee kan dat echt een mooie bijdrage leveren aan het leven in en de uitstraling van Beverwijk.”

”We beschikken binnen onze gemeente over een gemiddelde hoeveelheid groen. Dat wordt alleen niet altijd zo beleefd. Daarom willen we het groen robuuster maken en verbinden met elkaar”