Nieuw gezicht

Isabel Nunes van den Hoven (28)

is omgevingsmanager: “Ik ben begin dit jaar gestart bij TenneT. Mijn werk is het maken en onderhouden van contacten met de omgeving. Een belangrijk onderdeel hierin zijn de klankbordgroepen, bestaande uit bewoners en andere belang-hebbenden, zoals de gemeente. Met deze partijen zitten we regelmatig om tafel. Via de klankbordgroepen houden wij bewoners op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en kunnen zij op hun beurt weer punten aandragen die zij belangrijk vinden. Daarnaast vind ik het ook bijzonder om klankbordgroep leden en bewoners mee te kunnen nemen naar onze werkterreinen om een kijkje te nemen bij de werkzaamheden. Niet alleen zijn de boorwerkzaamheden indrukwekkend om te zien, maar maakt het voor een bezoeker ook een stuk duidelijker wat zo'n operatie behelst."