”Geluid is een rekbaar begrip”

Langs de oude doorgaande weg naar Wijk aan Zee ligt het huis van Koos Oudendijk, oud-werknemer van Tata Steel. Het is een vrijstaande woning in het voormalige tuinders-gebied in Beverwijk waar sommige huizen nog een bovengemiddeld groot erf hebben. Die ruimte maakt zijn achtertuin geschikt voor de geluidsmetingen die TenneT uitvoert in verband met de komst van een nieuw transformatorstation. ”We zitten hier in een behoorlijk geluidbelast gebied. Om daar iets aan te doen wilde ik graag aan de meting meewerken.”

Lelies en schapen

Waar ooit lelies groeiden, lopen nu schaapjes op het punt om te lammeren. Ze zijn van de zwager van Koos Oudendijk die 22 jaar geleden hier kwam wonen. Het zicht vanuit de achtertuin is nog altijd vrij, alhoewel de omgeving bebouwd gebied is. Op een meter of tien van Koos’ woning begint het hek van de schapenwei met aan een van de hoekpalen een lange mast. Daaraan zijn een windmeter, temperatuurmeter en een schermpje met zonnecellen bevestigd. En een microfoon die het geluid meet. ”Onlangs is de tweede meting van start gegaan. In september 2020 is er een eerste meting geweest. Toen zaten de blaadjes nog aan de bomen – dat schijnt van invloed te zijn op het geluid. Een maand lang wordt er gemeten. Dan haalt TenneT de apparatuur weer weg.”

Geluidbelast gebied

Geluid en het minimaliseren van overlast daarvan zijn geen onbekend terrein voor Koos. Hij heeft lang bij Tata gewerkt, onder andere aan ventilatoren. Hoewel hij inmiddels gepensioneerd is heeft hij nog wel contact met het bedrijf. Ook zij meten in zijn achtertuin de geluidbelasting. ”We zitten hier in een behoorlijk geluidbelast gebied. Vanwege Tata inderdaad. Maar ook omdat de vliegtuigen van Schiphol hier overheen vliegen. Op ongeveer anderhalve kilometer van mijn huis komt daar straks het transformatorstation van TenneT bij. Ik weet vanuit mijn werk dat die transformatoren een hele lage toon produceren. Als je dat overal en de hele dag door zou horen, is dat natuurlijk heel irritant. Dus moet dat geluid onder een bepaalde grens blijven.”

Eisen stellen

Via een oud-collega van Tata kwam Koos in contact met TenneT. ”Hij zit in de bewonerscommissie en zag bij mij die meetpaal voor Tata in de tuin staan. Toen is hij met de bewonerscommissie en mensen van TenneT langsgekomen om te kijken of het ook een geschikte plek was voor metingen van TenneT.” Veel bewoners maken zich zorgen over de komst van het transformatorstation, weet Koos. ”Er leeft een gevoel dat er over onze hoofden heen besloten is tot de bouw. En waarom? Omdat het van nationaal belang schijnt te zijn. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Als bewoners heb je niets te zeggen in Den Haag – wij zitten aan het laatste speen. Je moet alleen wel van je laten horen. Dus eisen we dat het geluid niet hoger komt dan dat het nu is.”

Vier meetadressen

De geluidsmetingen, die steeds een maand duren, worden naast het erf van Koos ook op drie plekken in Wijk aan Zee gehouden en steeds in een aantal rondes gedaan. Als de bouw begint zijn er ten minste twee metingen gedaan met kale bomen en twee met de bomen in het blad. Wanneer het transformatorstation in bedrijf is genomen worden die metingen een aantal keer herhaald. ”Daarmee kunnen we aantonen hoe het geluid was en hoe het straks is. Als daar verschil tussen is moet er iets gebeuren.”

Moeilijke materie

Zijn daarmee alle zorgen weggenomen? ”Om eerlijk te zijn niet, nee”, antwoordt Koos. ”We hebben te maken met een hogere macht waar je weinig tegen kunt doen. Eerst maar eens zien en horen wat er gebeurt – of eigenlijk liever niet horen.” Aan het contact met TenneT zal het niet liggen. Dat verloopt goed, vertelt Koos. ”Ze doen wat ze afgesproken hebben. Ik krijg alle meetrapporten en word uitgenodigd voor vergaderingen. Maar geluid is een rekbaar begrip. Alhoewel ik er een klein beetje verstand van heb, blijft het moeilijke materie.”

”We zitten hier in een behoorlijk geluidbelast gebied. Om daar iets aan te doen wilde ik graag aan de meting meewerken”