Waar gewerkt wordt, is goed overleg geen overbodige luxe. Eind vorig jaar zijn we begonnen met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de kabel vanuit het platform op zee naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Dat betekent dat er op verschillende plekken werkterreinen komen. En die hebben invloed op iedereen die er woont, werkt of recreëert. Met goed overleg voorkom je scheve gezichten, vandaar ook dat er een klankbordgroep in het leven is geroepen. Kees van der Laan behartigt de belangen van bewonersvereniging Vondelkwartier.

Bewonersvereniging

Kees woont in de wijk Vondelkwartier, een wijk met oude villa’s uit de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. De bewonersvereniging waarin Kees actief deelneemt in het bestuur, bestaat al geruime tijd. ”Het ziekenhuis ging uitbreiden, toen we die plannen voorbij zagen komen, hebben we als bewoners de vereniging opgericht. Ons doel is de wijk zo mooi mogelijk te houden. Vlak voor de werkzaamheden voor de aanleg van de hoogspanningskabel voor Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) begonnen, zijn we uitgenodigd voor de klankbordgroep.”

Technisch hart

Persoonlijk vindt Kees, als werktuigbouwkundige, een technisch project als dit heel interessant om te volgen. ”Mijn technisch hart gaat zeker sneller kloppen, als ik zie wat hier gebeurt. De ontwikkeling naar meer duurzame energie en zo’n grote operatie vind ik heel boeiend om mee te maken. Maar dan moet het wel zorgvuldig gebeuren. Daarom is zo’n klankbordgroep een goede zet. Niemand kent de omgeving beter dan de bewoners zelf. Wij kunnen in een vroeg stadium meedenken, waardoor niemand achteraf voor verrassingen komt te staan.”

Park Westerhout en Vondelkwartier

In coronatijd is fysiek bij elkaar komen geen optie, dus zijn de maandelijkse overleggen allemaal online. ”Je went er ook aan, hoor, dat alles via beeld gebeurt. En ik ben heel blij dat het allemaal kan. De gesprekken met TenneT en aannemer NRG verlopen heel vlot. De afgelopen tijd hebben we gesproken over het werkterrein in Landgoed Westerhout. Nu zijn we in overleg over werkterrein Holland op zijn Smalst, in het Park Vondelkwartier. Het werkterrein komt in een weiland. Op deze locatie worden alleen de mantelbuizen in het boorgat getrokken en wordt niet geboord. De tijdelijke ingreep in de natuur is hier kleiner dan op Landgoed Westerhout. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden de werklocaties weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. Dus ik verwacht dat je daar over een jaar of drie niets meer van ziet.”

Scheuren

Een ander punt van overleg was de overlast voor huizen aan de Zeestraat, de route voor vrachtverkeer naar het werkterrein. ”Er is vooraf een nulmeting gedaan bij de huizen die dicht op de weg staan. Door het zware vervoer van materialen kunnen er scheuren in de huizen ontstaan. Nu blijkt ook dat dat bij één huis het geval is. De vrachtwagen kon door een stoep de draai niet goed maken, de klap van de stoep af veroorzaakte schade. Met de gemeente zijn we bezig de stoep te verwijderen en de gedupeerde bewoner krijgt alle ondersteuning om de schade te herstellen.”

Velsertraverse

Tot zo ver verloopt alles soepel, maar Kees maakt zich wel iets meer zorgen over werkterrein Velsertraverse, dat bij het spoor en de Velsertraverse komt. De bewonersvereniging was een fel voorstander van de aanleg van de Binnenduinrandweg. De wijk had veel last van doorgaand verkeer. Maar net als de tegenstanders van de weg, vond de bewonersvereniging natuur ook heel belangrijk. Om de natuur, die door de aanleg van de weg verloren ging, te compenseren, is langs de Velsertraverse een beek met een groenstrook aangelegd. En juist daar komt nu net werkterrein Velsertraverse, waardoor een deel van de strook tijdelijk weggehaald wordt.

”Natuurlijk krijgen we de belofte dat alles weer net zo mooi wordt als voorheen. Maar de bomen werden net een beetje volwassen. Ik maak me wel wat zorgen of dat allemaal goedkomt. Ondertussen weet ik al dat de provincie ook plannen heeft met dit deel van de stad. Het zou heel fijn zijn als we het groenplan hiervoor kunnen combineren met de plannen van de provincie. Niet dat het nieuwe groen straks nog een keer verdwijnt. Door de klankbordgroep zitten we gelukkig dicht op het vuur.”