Hoe zit een wisselstroomkabel in elkaar?

Hier laten we zien hoe een 380 kV- wisselstroomkabel is opgebouwd.

Weetjes

De 380 kV-hoogspanningskabels voor Hollandse Kust (noord) (west Alpha) hebben een aluminium geleider.

De glasvezelkabels liggen naast de wisselstroomkabels ondergronds. Ondergrondse 380 kV-kabels worden maximaal 1.000 meter aan één stuk aangelegd. Dit is omdat langere stukken te zwaar en te groot zijn om te worden getransporteerd via de wegen.

De grootste transformatoren die TenneT tot nu toe heeft geïnstalleerd, bevinden zich in het transformatorstation Diele (vlak over de grens in Duitsland). Het totale gewicht van een dwarsregeltransformator bedraagt ca. 950 ton.