Verbinding met het hoogspanningsnet

Eind december werd de tweede mantelbuis met 800 mm doorsnede ingetrokken onder de duinen door.

Om de duurzaam opgewekte energie aan land te brengen, bouwen we voor de kust twee platforms. Vanaf deze ‘stopcontacten op zee’ legt aannemer Jan de Nul Group & LS Cables in het voorjaar van 2022 elektriciteitskabels in de zeebodem. Daarmee wordt de windenergie in het voorjaar van 2022 op het strand van Heemskerk aan land gebracht. Via een ruim tien kilometer lange landkabelverbinding komt de groene stroom uiteindelijk (langs de snelweg A9 bij Beverwijk) in ons landelijke hoogspanningsnet terecht. Op land voert aannemer NRG met GPS ondergrondse gestuurde boringen uit. Daarin worden de mantelbuizen getrokken, waarin de hoogspanningskabels op een veilige diepte onder de grond komen te liggen.