Archeologische vondsten

Sporen uit het verleden. Wat vertellen ze ons over de geschiedenis? In Wijk aan Zee hebben we archeologisch onderzoek laten uitvoeren op de plek waar het transformatorstation aan de Zeestraat komt.

Sporen van historische buitenplaats Tusschenwijck?

Er is veel gevonden, zoals oude putten, baksels, botten, bouwmaterialen en sporen van landbouw. Het komende jaar worden alle vondsten bestudeerd. Alle puzzelstukjes vertellen straks meer over het verhaal van het historische erf 'Tusschenwijck’.

In het voorjaar van 2021 is er archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van het transformatorstation. Archeologen hebben stap voor stap een gebied van 3.392 m² afgegraven, op zoek naar het verleden.

In het onderzoeksgebied werden resten verwacht van de historische buitenplaats Tusschenwijck. Op kaarten is te zien dat de oude boerderij met bijgebouwen en een erf tussen 1681 en 1720 is gebouwd. Een daadwerkelijke archeologische opgraving bleek nodig om vast te stellen welke historische informatie in de bodem aanwezig is.

De archeoloog legt uit

Helle Molthof, onderzoeker bij archeologisch onderzoekbureau RAAP, vertelt dat de bodem in de opgraving voor een deel nog intact was. "Wat we zien zijn grondsporen die horen bij het terrein dat in gebruik was als erf. De grondsporen zijn de verkleurde lagen in de grond en tekenen zich af in een soort plantbedden; de akkers. In de ondergrond ligt schraal duinzand. In die tijd werd mest op de akkers gestrooid waarmee het duinzand werd vermengd. Het resultaat was vruchtbare grond.

De bakstenen structuren; funderingen, kelders en putten) zijn afkomstig van jongere gebouwen, waaronder het bijgebouw dat ten zuiden van het hoofdgebouw staat op de kaart van 1890. Er zitten ook structuren bij van bebouwing die gebouwd en afgebroken is in de 20e eeuw. Verder hebben we scherven van aardewerk, gebroken potten en kommen gevonden. Bepaalde scherven helpen om op 25 jaar nauwkeurig de periode van oorsprong te bepalen". Er is vooral serviesgoed en keukengerei aangetroffen uit de periode van de 18e tot de 20e eeuw. Daartussen zaten ook een paar stukken van laatmiddeleeuwse baksels, waaronder delen van een kogelpot (10e-13e eeuw) en scherven aardewerk (13e-14e eeuw). Een bijzondere vondst was dierlijk botmateriaal, waaronder een paard en hond die dicht bij de gebouwen begraven waren. Ook zijn enkele gebruiksvoorwerpen gevonden, waaronder een handvat van een mes en een knoop. Verder zijn er veel kleine delen gevonden, zoals flessen, drinkglazen en enkele kralen.