Update

Voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord)(west Alpha) zijn in 2021 alle projectonderdelen vol in de uitvoering gegaan.

Kabels

Op land, tussen gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen, heeft het team van onze aannemer NRG al meer dan de helft van de mantelbuizen ingetrokken. En vanaf ‘het grootste zandkasteel van Nederland’ op het strand bij Heemskerk zijn de eerste twee boringen onder de duinen door gemaakt. In deze uitgave nemen we u graag mee de diepte in.

Stevig staaltje meesterwerk

Verder zagen we het onderstel voor het platform Hollandse Kust (noord) de haven van Vlissingen verlaten. Een fraai staaltje meesterwerk van Nederlandse bodem dat voor minimaal veertig jaar stevig op de zeebodem verankerd staat. Later dit jaar wordt daar de kant-en-klare bovenbouw op gemonteerd en via dit ‘stopcontact op zee’ brengen we in 2023 groene windenergie van zee aan land.

Transformatorstation

Op ons terrein aan de Zeestraat in Wijk aan Zee zijn de contouren voor het transformatorstation inmiddels zichtbaar. Gelet op de zorgen uit de buurt over mogelijk laag frequent geluid leest u verderop welke maatregelen TenneT treft om overlast tegen te gaan. Via archeologisch onderzoek op het terrein zijn we ook letterlijk in de historie van deze plek gedoken.

Met oog en oor

Zowel bij het opstellen van plannen als in de uitvoering proberen we zoveel mogelijk ‘met oog en oor’ voor de omgeving te werken. Of het nu om zwaar transport, groencompensatie of de vrees voor geluidsoverlast gaat, samen met de omgeving zoeken we doorlopend naar antwoorden en oplossingen. Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van hoe we daar met elkaar invulling aan geven.

Dick Lagerweij

Projectdirecteur Hollandse Kust (noord) (west Alpha)