Groencompensatie in Velsen

Net als in Beverwijk is er ook in Velsen groencompensatie voor de bomenkap op het voormalige terrein van Tata Steel aan de Zeestraat. Als alles volgens planning verloopt gaat de gemeente komend voorjaar aan de slag met de aanplant van 151 bomen. Deze worden verdeeld over twee vergroeningsprojecten langs de Pontweg en de Velserbroekse Dreef.

Op zoek naar compensatiemogelijkheden in de directe omgeving van de kap kreeg ook de gemeente Velsen de vraag waar mooie kansen zouden liggen. ”Daarbij is ook gekeken naar opties die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Zo kwamen de Pontweg en de Velserbroekse Dreef in beeld”, laat landschapsingenieur Marcel Opgenoort weten. In opdracht van TenneT ondersteunt Marcel de gemeente(n) bij het uitwerken van de plannen.

Groter plaatje

Nadat de haalbaarheid van vergroening op deze plekken was onderzocht, zijn de plannen in samenwerking nader uitgewerkt. Marcel: ”TenneT maakt vervolgens het geld over en de gemeente neemt de uitvoering en het onderhoud op zich. De plannen maken deel uit van het door gemeente Velsen vastgestelde groenstructuurplan en zijn daarmee onderdeel van het grotere plaatje voor het Velsense groen."

Pontweg

Van een kale winderige open plek, moet de Pontweg in Velsen-Noord een meer groene aanblik krijgen door het planten van een rij iepen aan beide kanten van de weg. Marcel: ”Er is bewust voor iepen gekozen omdat deze prima tegen sterke zeewind kunnen. Om de kans op uitval door ziekte zoveel mogelijk te minimaliseren komt er een mix van drie verschillende iepsoorten te staan.”

Aansluiten + versterken

Voor dit deelproject worden elzen, berken en lindes geplant. ”Deze soorten sluiten goed aan op de bestaande populieren en wilgen in het gebied. Ook is gekeken naar kansen om de biodiversiteit te versterken. Zo kom je bijvoorbeeld uit op lindes. Deze bomen zorgen in de bloeiperiode voor veel nectar en daar worden de bijen in het gebied weer heel blij van.”